Aj malí a strední podnikatelia sa musia pripraviť na výzvy budúcnosti

Riaditeľ Ústavu ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity Peter Staněk upozornil na skutočnosť, že ďalšia priemyselná revolúcia spôsobí zánik mnohých remesiel a povolaní a na to sa treba pripraviť.
Aj malí a strední podnikatelia sa musia pripraviť na výzvy budúcnosti
Vladimír Sirotka Foto: TASR/Martin Baumann
Bratislava 8. novembra (TASR) - Súčasnosť ale aj budúcnosť malých a stredných podnikateľov a ich aktivity v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru boli ústrednou témou 1. medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v stredu na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Podujatie, ktoré zorganizovala Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) v spolupráci s Ekonomickou univerzitou a ďalšími inštitúciami, má, podľa slov prezidenta SAMP Vladimíra Sirotku, ambíciu diskutovať a navrhovať riešenia v rámci V4 smerujúce k zlepšeniu postavenia malých a stredných podnikateľov ako aj živnostníkov.

Ako uviedol pre TASR, jedným z najvážnejších problémov je nedostatočná legislatíva. Najmä v prípade tzv. rodinných firiem život prináša mnohé situácie, ktoré negatívne ovplyvňujú ich činnosť. Týka sa to napríklad dedičského práva, ale aj daňových zákonov. Podľa Sirotku je nelogické, aby zdaňovaniu podliehal každý subjekt v rámci rodinnej firmy. Riešením by bolo zdaniť firmu ako celok. Problémy, často neriešiteľné, vznikajú aj pri rozvodoch manželov, ktorí podnikali spolu a následnom delení majetku.

Riaditeľ Ústavu ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity Peter Staněk upozornil na skutočnosť, že ďalšia priemyselná revolúcia spôsobí zánik mnohých remesiel a povolaní a na to sa treba pripraviť.

Podpornými programami pre malých a stredných podnikateľov, ktoré by im mali pomôcť pri presadzovaní sa v zahraničí, prichádza aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. Pôjde o rôzne misie do zahraničia, ale aj o podporu pri výstavách, veľtrhoch a podobne.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR