Hygienici v Trnave nariadili celoplošnú deratizáciu

Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je problémom aglomerácií na jar i na jeseň.

Hygienici v Trnave nariadili celoplošnú deratizáciu
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP
 

Trnava 14. marca (TASR) – Termín od 3. apríla do 14. mája určil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave samosprávam, právnickým i fyzickým osobám v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany pre tohtoročnú jarnú celoplošnú deratizáciu. V danom čase sú povinné v objektoch určených na podnikanie, v školách, zdravotníckych zariadeniach, bytových a polyfunkčných domoch, v reštauráciách i ďalších prevádzkach vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení prostredníctvom hlodavcov.

Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je problémom aglomerácií na jar i na jeseň. Dochádza k zamoreniu najmä suterénnych a pivničných priestorov objektov. Škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami ako salmonelóza či leptospiróza.

Termín stanovuje RÚVZ podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov. RÚVZ upozorňuje, že objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť upratané, zbavené odpadu a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov. Nariadenie je zverejnené na webovej stránke RÚVZ.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR