Medici sa pýtali riaditeľa bratislavskej UNB

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB), Juraj Kovács sa rozprával na pôde Lekárskej fakulty UK s mladými medikmi o budúcnosti inštitúcie.

Medici sa pýtali riaditeľa bratislavskej UNB
Foto: Parameter.sk

Juraj Kovács, ktorý 4 mesiace riadi najväčšiu nemocnicu krajiny, otvoril pre študentmi viacero citlivých otázok, ako napríklad finančné ohodnotenie lekárov, rozdelenie univerzitnej nemocnice na menšie časti, alebo systém obstarávania CT-prístrojov.

Na konci krátkej prednášky sa medici pýtali riaditeľa. Študenti vôbec nešetrili pred pár mesiacmi vymenovaného generálneho riaditeľa.

Zaujímalo ich napríklad, čím chce riaditeľ presvedčiť mladých lekárov, aby začali budovať svoju kariéru v natoľko zadlženej nemocnici. Riaditeľ argumentoval rozpočtovou reformou, premenou nemocnice na vysoko odbornej inštitúciu, respektíve zmenou štýlu komunikácie medzi manažmentom a lekármi.

Počas prednášky bol prítomný aj dekan lekárskej fakulty, prof. Juraj Šteňo, ktorý pripomenul študentom, že Univerzitná nemocnica v Bratislave je vrcholová koncová inštitúcia, t.j., v tejto inštitúcii liečia aj pacientov, ktorým iné nemocnice nie sú schopné zabezpečiť liečbu. Teda do UNB sa dostanú aj pacienti, ktorých liečba je extrémne nákladná pre menšie nemocnice. „Je teda prirodzené, že UNB má oveľa väčšie výdavky“ – povedal.

Riaditeľ by chcel zintenzívniť vzťah medzi medikmi a nemocnicou, preto sa chce viackrát zavítať do inštitúcií, kde vychovávajú budúcich zdravotných odborníkov. „Je potrebné vzťah medzi nemocnicou a ich pracovníkmi bol otvorenejší a intenzívnejší“ – dodal na záver generálny riaditeľ nemocnice.

(p)