Návrh Obrannej stratégie SR predložili do pripomienkového konania

MO upozorňuje, že od roku 2005, kedy bola prijatá aktuálne platná Obranná stratégia Slovenskej republiky, došlo k viacerým zmenám ovplyvňujúcim zabezpečovanie obrany štátu.
Návrh Obrannej stratégie SR predložili do pripomienkového konania
Minister obrany P.Gajdoš, archívna snímka. Foto: MOSR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novej Obrannej stratégie SR. TASR informovala hovorkyňa MO Danka Capáková.

"Obranná stratégia určuje základné prístupy Slovenskej republiky k zabezpečovaniu svojej obrany. Nadväzuje na Bezpečnostnú stratégiu SR a predstavuje politicko-strategický rámec pre Vojenskú stratégiu Slovenskej republiky, ktorá bude takisto v krátkom čase predložená do medzirezortného pripomienkového konania," povedala Capáková.

MO upozorňuje, že od roku 2005, kedy bola prijatá aktuálne platná Obranná stratégia Slovenskej republiky, došlo k viacerým zmenám ovplyvňujúcim zabezpečovanie obrany štátu.

"Aktuálny návrh reaguje na zväčšovanie rizík v tejto oblasti, pričom navrhuje strategickú adaptáciu obrany štátu, ktorej cieľom je zvýšenie úrovne zabezpečovania obrany štátu v meniacom sa bezpečnostnom prostredí. Táto adaptácia je založená na dôslednom napĺňaní primárnej zodpovednosti Slovenskej republiky za svoju obranu a zodpovednosti za plnenie jej záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti obrany, ktorými je viazaná. V tomto kontexte je previazaná so strategickou adaptáciou NATO a EÚ na meniace sa bezpečnostné prostredie," doplnila Capáková.

V rámci prípravy návrhu Obrannej stratégie Slovenskej republiky boli základné aktualizačné zámery predstavené na rokovaní aj zástupcom mimovládnych organizácií, Združeniu bezpečnostného a obranného priemyslu SR a nezávislým expertom.

"Ďalšie aktivity verejnej diskusie sa uskutočnia ešte pred predložením návrhu dokumentu na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a vlády SR. Po schválení vládou sa návrh Obrannej stratégie SR predkladá Národnej rade SR," dodala Capáková.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR