O BODY Energy Club budeme bojovať všetkými zákonnými prostriedkami

Bratislava 19. mája (OTS) - Obľúbené Bratislavské fitness centrum Body Energy Club (BEC) sa v uplynulých mesiacoch dostalo do pozornosti médií a verejnosti po tom, čo boli jeho priestory neoprávnene zneprístupnené prevádzkovateľovi a klientom zo strany majiteľa budovy známej ako Relaxx na Einsteinovej ulici v Bratislave. V uplynulých dňoch sa dokonca v priestoroch bývalého BODY Energy Clubu otvorila konkurenčná prevádzka. Situácia však nie je taká jednoznačná, ako by to mohlo vyzerať na prvý pohľad.

BEC spochybňuje platnosť výpovede nájomnej zmluvy od prvého dňa jej doručenia zo strany majiteľa budovy Relaxx centra, ako aj ďalšie kroky, ktoré smerovali k odpojeniu od elektriny a zneprístupnenie BEC pre klientov, zabratiu vybavenia a začatiu rekonštrukčných prác v bývalých priestoroch BEC. Svojim správaním tak majiteľ budovy spôsobil BEC veľké finančné straty, navyše sprevádzané cielenou a systematickou diskreditáciou BODY Energy Clubu. Neodradí nás to však od toho, aby sme za BEC bojovali ďalej. Najmä kvôli svojim klientom, ktorí BODY Energy Club dlhodobo využívali, ale v neposlednom rade aj kvôli návratnosti investícií, ktoré sme doňho vložili.

Podľa BEC sa komunikované príčiny výpovede nájomnej zmluvy nezakladajú na pravde. Od podpisu novej nájomnej zmluvy v roku 2013 boli všetky záväzky BEC voči prenajímateľovi priebežne uhrádzané až do septembra 2016 a všetky fakturované vlastné a aj spoločné energie boli uhradené na nulu. K časovým sklzom pri platbách dochádzalo, ale záväzky boli korektne dorovnávané, a to napriek tomu, že sme výšku týchto záväzkov dlhodobo spochybňovali vzhľadom na netransparentnosť vyúčtovania služieb. Počas celého trvania nájomného vzťahu tak BEC uhradilo majiteľovi budovy celkovo cez 3,5 mil. euro.

K výpovedi nájomnej zmluvy prišlo potom, čo BEC opätovne žiadalo od nového majiteľa Budovy Relaxx centra kompenzáciu za technické závady na budove a kompenzáciu za neustále a pretrvávajúce nedostatky v poskytovaní zmluvne dohodnutého rozsahu a kvality služieb, odstránenie ktorých muselo byť realizované na náklady BEC. Časovo tiež výpoveď kolidovala so žiadosťou o zmluvne dohodnuté transparentné vyúčtovanie prevádzkových nákladov. Napriek tomu však naďalej prebiehali rokovania o pokračovaní spolupráce a obnovení zmluvného vzťahu, ktoré sme vnímali ako vzájomne ústretové a spejúce k dohode. Stratégiu majiteľa BEC pochopilo až pri odpojení od energií, ktoré bolo tiež na začiatku prezentované ako nehoda. My sme pritom v rámci týchto rokovaní viackrát deklarovali našu ústretovosť a pripravenosť uhradiť všetky zvyšné záväzky voči prenajímateľovi priestorov BEC pri nastavení korektných zmluvných podmienok.

V súčasnosti prebieha viacero súdnych sporov vo veci zatvorenia, a znemožnenia podnikania v priestoroch bývalého BODY Energy Clubu. Aj keď ich výsledok je ešte v nedohľadne, vedenie BEC má jasno v tom, že pre svojich klientov chce urobiť maximum. Pre našich klientov pripravujeme viaceré alternatívy kompenzácie zatvorenia BODY Energy Clubu, o ktorých budeme informovať už v najbližších dňoch. Veríme, že týmito riešeniami vyhovieme väčšine klientov a neostaneme nikomu nič dlžní.


Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR