Plán sociálnych služieb Ružinova by mohol byť čoskoro hotový

Vypracovaný bol aj na základe podkladov a výsledkov z dotazníkového prieskumu a následne prerokovaný s laickou i odbornou verejnosťou.
Plán sociálnych služieb Ružinova by mohol byť čoskoro hotový
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer
Bratislava 18. marca (TASR) – Komunitný plán sociálnych služieb v bratislavskom Ružinove na roky 2017 – 2021 by mohol byť čoskoro hotový. Vypracovaný bol aj na základe podkladov a výsledkov z dotazníkového prieskumu a následne prerokovaný s laickou i odbornou verejnosťou. "O výslednej podobe Komunitného plánu sociálnych služieb budú rozhodovať miestni poslanci na niektorom z najbližších zastupiteľstiev," informovala TASR ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová.

Dokument nadväzuje na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2014 – 2020, s výhľadom do roku 2023. "V komunitnom pláne je detailnejšie rozpracovaná sociálnu oblasť," približuje hovorkyňa. Dokument má pritom zanalyzovať stav sociálnych služieb v mestskej časti, zhodnotiť potreby občanov v sociálnej oblasti a zároveň navrhnúť samospráve priority pre rozvoj v tejto sfére na nasledujúcich päť rokov. "Cieľom je zmapovať potreby jednotlivých komunít, ktoré sa nachádzajú v mestskej časti a porovnať ich so zdrojmi," dopĺňa Šebová.

Príprave návrhu tohto strategického dokumentu predchádzali dva dotazníkové prieskumy. V jednom sa vyjadrovali Ružinovčania ku kvalite sociálnych služieb poskytovaných na území mestskej časti. Otázky boli zamerané napríklad na to, aké sociálne služby obyvatelia využívajú, aké im chýbajú, kde by hľadali informácie o sociálnych službách, alebo aby zhodnotili celkovú svoju spokojnosť s poskytovaním týchto služieb.

Druhý dotazník bol "venovaný" organizáciám, ktoré v mestskej časti pôsobia. V ňom samosprávu zaujímalo, ako sú spokojné s poskytovanými sociálnymi službami, čo by na nich zlepšili, prípadne to, či je podľa nich mestská časť nápomocná pri vykonávaní ich činností. "Zaujíma nás to, ako sú organizácie a Ružinovčania spokojní s poskytovanými sociálnymi službami, čo by na nich zlepšili, ako aj to, či je podľa nich mestská časť nápomocná pri vykonávaní ich činností," objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR