Služby včasnej intervencie využíva v SR takmer 500 rodín

Predstavuje to 3,5 % zo všetkých rodín, ktoré môžu túto službu poberať
Služby včasnej intervencie využíva v SR takmer 500 rodín
Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta
Bratislava 15. mája (TASR) - Na Slovensku v súčasnosti využíva sociálnu službu včasnej intervencie takmer 500 rodín. Predstavuje to 3,5 % zo všetkých rodín, ktoré môžu túto službu poberať. Informovala o tom dnes Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (APPVI).

Narodenie dieťaťa s vývinovou poruchou alebo zdravotným znevýhodnením zmení život celej rodiny. Rodičia podľa asociácie na začiatku prežívajú úzkosť, obavy, neistotu, rôznorodé postoje komunity a iné vážne situácie. Včasná intervencia je sociálnou službou podporujúcou rodiny práve v takýchto životných etapách. "Včasná intervencia je obrazom vyspelej spoločnosti, pretože je kľúčovou sociálnou službou, ktorá pomáha rodine dieťaťa so zdravotným znevýhodnením nájsť rovnocenné postavenie v spoločnosti. Zároveň formuje postoje verejnosti voči jej jednotlivým členom," skonštatovala v správe predsedníčka asociácie Erika Tichá.

Ako ďalej uviedla APPVI, celkový počet detí v rodinách, ktoré označuje zákon o sociálnych službách ako možných prijímateľov včasnej intervencie môže dosahovať na Slovensku 14.000.

Služba včasnej intervencie pomáha rodinám hľadať možnosti, ako vzniknuté situácie riešiť, pomáha rodičom viesť dieťa k čo najväčšej samostatnosti pri každodenných situáciách, spája rodinu s odborníkmi, a taktiež podporuje začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín do spoločnosti.

Prvé valné zhromaždenie asociácie sa uskutočnilo koncom januára tohto roka v Liptovskom Mikuláši. Asociácia zastupuje záujmy rodín, ktorým sa narodilo dieťa s vývinovou poruchou alebo so zdravotným znevýhodnením v období od 0 do 7 rokov jeho života, záujmy poskytovateľov i podporovateľov včasnej intervencie vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy a podporuje ich medzirezortnú spoluprácu. Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných 20 subjektov poskytujúcich sociálnu službu včasnej intervencie, APPVI združuje 17 z nich.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR