March 27., 14:16
Trnavská hudobná jar má 50 rokov

Úvod tohto ročníka bude venovaný 110. výročiu narodenia vynikajúceho francúzskeho skladateľa Oliviera Messiena.