Bratislava: Mozaika národností v meste je pestrá, najviac sú zastúpení Maďari

2022. January 21. - 11:45

Medzi rezidentmi hlavného mesta SR Bratislavy možno nájsť aj ľudí hlásiacich sa k sliezskej, kanadskej, gréckej, írskej, talianskej, tureckej, albánskej, čínskej či kórejskej národnosti, najrozšírenejšiu enklávu po slovenskej majorite predstavujú príslušníci maďarskej národnostnej menšiny.

Bratislava: Mozaika národností v meste je pestrá, najviac sú zastúpení Maďari
Ilustračná fotka: Parameter – András Á. Cséfalvay

Najvýraznejší podiel majú Maďari medzi obyvateľmi druhého bratislavského okresu a mestskej časti Podunajské Biskupice, v prípade vyjadrenia početnosti ich žije najviac v Petržalke. Vyplýva to zo zverejnených výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.

V druhom bratislavskom okrese (mestské časti Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice) sa k maďarskej národnosti prihlásilo 4431 obyvateľov, 1197 rezidentov v Podunajských Biskupiciach tvorí najvyšší podiel v rámci mestských častí (8,21 percenta).

V katastrálne najväčšej mestskej časti Bratislavy zaznamenali tiež najvyšší podiel tých, ktorí maďarskú označili za svoju ďalšiu národnosť (219 obyvateľov, teda 20,74 percenta). Z hľadiska početnosti žije najviac príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny v Petržalke (2650), pri celkovom počte obyvateľov mestskej časti ide o podiel 2,32 percenta.

Z ostatných národností sa cez jedno percento dostali len Česi, najväčší počet obyvateľov hlásiacich sa k českej národnosti zaznamenali v Petržalke (1039), v rámci podielu je na prvom mieste Devínska Nová Ves, kde 204 obyvateľov hlásiacich sa k českej národností tvorí 1,19-percentný podiel. Najväčší podiel tých, ktorí vyplnili otázku o ďalšej národnosti a uviedli českú národnosť, zaznamenali v Novom Meste (356 obyvateľov, teda 17,45 percenta).

TASR