Chladenie, mrazenie, ohrev v METRANSe, žiadny problém!

2023. March 27. - 08:53 | Régió

V dunajskostredskej centrále spoločnosti METRANS pracuje 580 ľudí z celého Žitného ostrova. Každý so sebou nesie iný životný osud a nie inak je tomu aj s Tiborom Simonom. Jeho zručné ruky pomáhajú kontajnerovým spoločnostiam, klientom spoločnosti METRANS, udržiavať chladiarenské kontajnery v prevádzke.

Chladenie, mrazenie, ohrev v METRANSe, žiadny problém!

Pán Simon, kedy sa začala vaša kariéra v METRANSe a v čom spočíva vaša práca?

Zamestnal som sa tu pred deviatimi rokmi. Zo začiatku som pracoval ako elektrikár na údržbe portálových žeriavov. Časom sa k tomu pridala funkcia opravára takzvaných reefer (chladiarenských pozn. red.) kontajnerov, z čoho sa po asi dvoch rokoch stala moja hlavná pracovná činnosť. Nejakú znalosť o chladiarenskej technike som už mal a dostal som možnosť absolvovať školenie a skúšky a získať certifikát na prácu s chladivami. Absolvoval som aj školenia v zahraničí – v Hamburgu a Rotterdame, aby sme u nás mohli vykonávať aj záručné opravy na jednotkách Carrier a Daikin.

Ako sa vyvíjala vaša kariéra pred METRANSom?

Som vyštudovaný elektrotechnik a neskoršie som získal aj pedagogické minimum Na UKF v Nitre. Pracoval som ako elektrikár/údržbár na výrobných linkách, majster odbornej výchovy a vedúci smeny. Pred nastúpením sem som 17 rokov pracoval v nadnárodnej firme, ktorej výrobná jednotka v DS zanikla. Hľadal som si zamestnanie vo firme podobných rozmerov a našiel som ju v spoločnosti METRANS.

O čom je práca v reefer servise?

Reefer kontajner má tepelne izolované steny a v ňom umiestnená jednotka po zapnutí do elektriny musí byť schopná udržať teplotu tovaru od -30 do + 30 °C. Jedna vec je zabezpečenie prevádzky naložených a zaplombovaných kontajnerov na termináli tak, aby sa ich teplotne senzitívny tovar nepokazil. Druhá časť práce, tá najčastejšia, je príprava prázdnych kontajnerov na ďalšiu prevádzku. Majiteľ každého kontajnera požaduje od jeho užívateľov pravidelné testovanie, či sú schopné ďalšej bezporuchovej činnosti. Testy sa líšia podľa veku kontajnera a zvyčajne sú úspešné. Výsledok testu treba z riadiacej jednotky stiahnuť a vložiť do nášho počítačového systému, aby aj zákaznícky servis videl, čo sa s kontajnerom deje. Keď sa však jednotka nerozbehne alebo displej ukáže nejakú poruchu, je potrebné ju diagnostikovať. Následne vytvoríme takzvaný Estimate – časový a finančný odhad rozsahu opravy. Ten predložíme majiteľovi a na jeho základe sa rozhodne, či opravu prijme, alebo má s kontajnerom iné plány. Ale prevažne sa jedná o funkčné kontajnery, ktoré si lodná spoločnosť želá nastaviť na určitú teplotu, potrebnú pre najbližšiu plánovanú prepravu.

Vykonávate po súhlase aj samotnú opravu?

Samozrejme, sme schopní vykonať všetky opravy, od tých drobných, až po tie, kedy sa majiteľ rozhodne vymeniť poškodené hlavné komponenty chladiacej jednotky. To sú tie zložitejšie práce, keď treba odčerpať chladivo, odmerať ho, vymeniť poškodený diel, systém natlakovať dusíkom, vykonať skúšku tesnosti systému, potom systém vyvákuovať a znovu naplniť predpísaným množstvom zodpovedajúceho chladiva.

Koľko kontajnerov vám ročne prejde rukami?

Týždenne sú to v priemere asi tri-štyri kontajnery, čiže asi 200 kontajnerov každý rok. Z toho asi každý piaty potrebuje nejaký zásah. Niekedy stačí utiahnuť povolený kontakt alebo resetovať staršie poruchy ale u tých komplikovaných opráv to môže trvať aj týždeň-dva, keď je porúch viac alebo čakám na náhradný diel. Základné nastavenia a testovanie zvládajú viacerí kolegovia, ale na náročnejšie opravy som sám. Je to veľmi špecifická, zaujímavá a pritom rôznorodá práca.

Stretli ste sa pri oprave kontajnera s niečím nezvyčajným?

U privezeného reefer kontajnera sa v boxe na prívodný kábel niečo vždy povaľuje. Buď je to prázdna krabička od cigariet z Číny, plechovka zo Španielska či zapaľovač z Belgicka. Už vopred tipujem, no čo to bude teraz.

Ako funguje medzinárodná spolupráca v METRANSe z vášho pohľadu?

V tejto práci sa človek stále učí. Nedávno som sa vrátil z trojdňovej návštevy na pražskom termináli. Chodím tam na výpomoc so zložitejšími opravami. S kolegami z ostatných našich terminálov si navzájom zdieľame skúsenosti. Od spustenia terminálu v Budapešti som tam týždenne chodil opravovať poškodené reefre. Potom sme tam prijali dvoch kolegov, ktorých som postupne zaškolil a bol ich „mentorom“. Odvtedy sme v spojení a reefer servis tam úspešne funguje. Pred rokom ma požiadali o zaškolenie nového kolegu-technika na poľskom termináli v Gadki, krátko nato aj on úspešne zložil skúšky. Často ma volajú aj technici z terminálu v Košiciach a Českej Třebovej, keď potrebujú poradiť. Teší ma, že za tie roky som ešte nemal ani jednu oprávnenú reklamáciu, čo dokazuje, že to v METRANSe robíme dobre. Túto prácu mám rád a verím, že tu zostanem až do dôchodku.

METRANS ponúka svojim zamestnancom veľa výhod. Ktoré si ceníte vy?

V prvom rade to mám blízko do práce, bývam na opačnej strane mesta.

METRANS je stabilná spoločnosť, poskytuje nám rôzne benefity, bezplatné stravovanie, či letný aj zimný pracovný odev a obuv.

To pri malých súkromných firmách zďaleka nie je samozrejmosť. Žiaľ, pracoval som aj na takom mieste, ale u nich akoby mali vlastné, variabilné zákony.

V METRANSe sa všetko robí podľa centrálnych pravidiel a nariadení, štandardy sa dodržiavajú a práca sa musí vykonávať svedomito.

Prezradíte nám niečo viac z vášho súkromia?

S manželkou sme spolu 31 rokov a máme spolu dvoch dospelých synov. Obaja sa vybrali technickými smermi. Jeden je vyštudovaný strojný inžinier a vo svojom odbore aj pracuje. Mladší má pred sebou posledný rok technickej fakulty. Toto odvetvie ich zaujíma a ja ich v tom podporujem, ako sa dá. Vo svojom voľnom čase aktívne záhradkárčim, snažím sa doma dopestovať vlastné ovocie a zeleninu. Zaujíma ma alternatívna medicína. Pred vyše 20-imi rokmi mi učarila reflexná terapia (diagnostika a liečenie z chodidla), fytoterapia (bylinkárstvo) a hĺbková masáž. Proste ma teší, že môžem pomôcť sebe a druhým ľuďom, je to mojím koníčkom. Často mi kolegovia a známi zo žartu navrhujú, aby som si otvoril ordináciu. Takto sa udržujem v dobrej kondícii, vďaka tomu som nebol práceneschopný už skoro 30 rokov a verím, že ani nikdy nebudem.

Tags: Metrans