Čísla hovoria za seba - Údaje o návštevnosti parameter.sk

2013. May 17. - 14:07

Keď uvidíte čísla, ktoré Vám teraz predostierame, nebudete uvažovať nad tým, či chcete inzerovať na parameter.sk, ale nad tým, prečo ste tak doteraz neurobili.

Rozloženie podľa samosprávnych krajov:
Parameter.sk meria oficiálny AIMonitor, ktorý je na Slovensku prijímaný ako systém webovej analýzy. Okrem toho, samozrejme, máme vďaka Google Analytics aj svoj vlastný spôsob merania.

Niekoľko údajov z reprezentatívneho sociodemografického prieskumu. S takýmito údajmi sa nestretávame často.

Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú na návštevníkov parameter.sk, čiže sú pre vás mimoriadne dôležité, ak uvažujete o efektívnonm online inzeráte. Od parameter.sk môžete očakávať:
1. Pomer medzi pohlavím našich návštevníkov je takmer zhodný (55% mužov, 45% žien)
2. Vyše 70 % návštevníkov našej stránky patrí z hľadiska inzercie do najdôležitejšej vekovej skupiny od 20 do 49 rokov
3. Viac ako polovica našich návštevníkov má stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
4. 57% našich čitateľov je v pracovnom pomere, ďalších 20% sú súkromní podnikatelia
5. 54% našich návštevníkov má príjem do rodinnej kasy od 500 do 1350 EUR
6. 53% návštevníkov našich stránok býva v Trnavskom a 28 v Nitrianskom kraji
7. Širokopásmový rýchly internet má k dispozícii 63% návštevníkov našich stránok
8. Naši čitatelia sú mimoriadne častými používateľmi internetu, 41% z nich je viac ako 21 dní mesačne online, čiže prakticky každý pracovný deň sú pripojení
Vyššie uvedená kategorizácia hovorí sama za seba. Ak je pre Vás južné Slovensko podnikateľsky dôležité, kvalitnejšiu cieľovú skupinu nenájdete nikde, len na parameter.sk.
Nie je nad čím uvažovať:) Zastavte sa u nás, očakávame Vás so skvelou ponukou!

Stiahnite si náš aktuálny cenník (TU) alebo vyžiadajte si cenovú ponuku na reklamu, ak sa chcete zviditeľniť na portáli trhového lídra maďarských internetových novín na Slovensku.

Kontakt:

media@parameter.sk

+421/948 363 129

Tags: inzercia