Daňové priznania sa nemusia podávať len na daňových úradoch

Súčasťou rozširovania možností na podanie daňových priznaní je aj projekt mobilných kancelárií.

Daňové priznania sa nemusia podávať len na daňových úradoch
Daňový úrad v Košiciach, archívna snímka. Foto: TASR - František Iván
 

Bratislava 20. marca (TASR) - Finančná správa rozširuje kontaktné miesta, na ktorých budú zamestnanci finančnej správy preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017. Daňové priznanie tak počas posledných marcových dní bude možné podať nielen priamo na daňových úradoch, ale vo viacerých mestách aj na mestských úradoch, v kultúrnych domoch, ale napríklad aj v kine, klientskom centre či v knižnici.

Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 budú môcť daňovníci aj na ďalších viac ako 40 miestach v rôznych obciach a mestách mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek. Štandardne najväčší nápor zažívajú daňové úrady v dvoch najväčších mestách, v Bratislave a v Košiciach. Súčasťou proklientskych opatrení finančnej správy je preto rozšírenie možností podávať daňové priznania v Bratislave na ďalšie daňové úrady. Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta budú môcť podať daňové priznanie okrem DÚ Ševčenkova aj na DÚ Vladimíra Clementisa a na daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty (VDS) Radlinského. Okrem toho sa finančná správa dohodla s Ministerstvom vnútra SR a daňové priznania bude preberať aj v Klientskom centre na Tomášikovej ulici, ktoré patrí k frekeventovaným miestam.

V Košiciach zase budú môcť klienti finančnej správy podať daňové priznania, okrem dvoch daňových úradov, aj v budove Magistrátu mesta Košice. Podobné rozšírenie kontaktných miest na podávanie daňových priznaní pripravila finančná správa aj v ďalších mestách a obciach. Daňové priznania tak budú pracovníci finančnej správy preberať aj miestach, kde finančná správa bežne nemá svoje úrady.

Súčasťou rozširovania možností na podanie daňových priznaní je aj projekt mobilných kancelárií. Tie budú klientom k dispozícii na parkovisku pri DÚ Bratislava na Ševčenkovej ulici. V prípade tzv. "drive-in" podávania ide o to, že vozidlo finančnej správy, ktoré bude pristavené pri daňovom úrade, preberie od vodiča tlačivo, ten si vezme potvrdenie a bez toho, aby vystúpili, môže pokračovať v ceste.

Súčasťou proklientskych opatrení finančnej správy sú nielen posilnené podateľne, dlhšie otvorené daňové úrady či dlhšie prevádzkové hodiny call centra finančnej správy, ale aj rozšírenie možností na preberanie daňových priznaní na miestach, kde to inak nie je možné. Finančná správa sa aj tento rok snaží urobiť všetko preto, aby daňovníci mali pri plnení si svojich povinností voči finančnej správe čo najväčší komfort.

TASR informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR