Doprava: SSC vyhlásila súťaž na výstavbu obchvatu Šale

2019. April 24. - 13:03

Slovenská správa ciest (SSC) vypísala verejné obstarávanie na dodávateľa prác pri výstavbe obchvatu Šale. Predpokladaná cena zákazky je viac ako 60,3 milióna eur. Ako sa uvádza vo vestníku verejného obstarávania, lehota na predkladanie ponúk je do 6. júna.

Doprava: SSC vyhlásila súťaž na výstavbu obchvatu Šale
Fotó: TASR

Stavebné práce budú pozostávať z vybudovania preložky cesty I/75 v dĺžke takmer 12 kilometrov. Súčasťou stavby bude 13 mostných objektov a 705 metrov dlhý most cez rieku Váh. V rámci prác dôjde aj k úprave ciest II. a III. triedy, k realizácii protihlukových opatrení a vegetačných úprav. „Vyvolané investície sú preložky a úpravy vodných tokov, vodovodov a plynovodov, zavlažovacích a odvodňovacích systémov,“ uvádza sa v podmienkach obstarávania.

Posun v príprave obchvatu privítala aj šalianska radnica. „Primátor mesta Jozef Belický so svojou zástupkyňou Danicou Lehockou ešte v januári navštívili generálneho riaditeľa SSC Romana Žemberu, aby sa informovali o stave výstavby. Už vtedy sa vrátili z Bratislavy so správami, že SSC podala žiadosť o stavebné povolenie obchvatu. Vyhlásenie verejného obstarávania znamená, že výstavba by sa reálne mohla začať koncom tohto roka,“ uviedla Erika Kollerová z mestského úradu.

tasr

Tags: obchvat, Šaľa, cesty