Dunajská Streda: Gymnázium Á. Vámbéryho má obnovený športový areál

2021. October 5. - 15:00

Zrekonštruovaný športový areál odovzdal v utorok do užívania Gymnáziu Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede jeho zriaďovateľ -Trnavský samosprávny kraj (TTSK).

Dunajská Streda: Gymnázium Á. Vámbéryho má obnovený športový areál
Foto: VÁG - Facebook

Za 130.000 eur vybudoval novú atletickú dráhu a multifunkčné ihrisko. Podľa predsedu Jozefa Viskupiča budú práce pokračovať druhou etapou, celkový objem vyčlenených prostriedkov je 250.000 eur.

Odhadovaná výška nákladov na prvú etapu rekonštrukcie bola 193.000 eur, po verejnom obstarávaní sa ju podarilo znížiť o 60.000 eur.

"Atletický ovál s troma dráhami má dĺžku 150 metrov a šprintérska rovinka 60 metrov. Pôvodné škvarové dráhy boli vymenené za tartanové. V ich strede sme umiestnili ihrisko s umelou trávou, mantinelmi a záchytnými sieťami. V rámci druhej etapy investície plánujeme rozšíriť športový areál o ďalšie multifunkčné ihrisko s gumovým povrchom, ktoré vznikne na neďalekej asfaltovej ploche,"

uviedol Viskupič.

Podľa riaditeľky gymnázia Anett Valkai bolo ihrisko v zlom stave a už dlhšie sa nedalo poriadne využívať.

"Verím, že vďaka komplexnej obnove športového areálu sa stane štúdium na našom gymnáziu ešte príťažlivejšie,"

uviedla.

Projekt TTSK zrealizoval v rámci rozsiahleho plánu na rozvoj športovej infraštruktúry pri svojich stredných školách. Spolu 13 investícií v hodnote vyše 7 miliónov eur bude zrealizovaných v horizonte najbližších dvoch rokov s cieľom zlepšiť podmienky na šport a zdravý životný štýl študentov a širokej verejnosti.

TASR