Dunajská Streda: Obyvatelia môžu podávať návrhy na ocenenia mesta

2022. January 2. - 11:53

Celý január môžu obyvatelia Dunajskej Stredy i právnické osoby podávať na radnicu návrhy na udelenie ocenení osobnostiam a kolektívom, ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj a propagáciu. Primátor Zoltán Hájos oslovil občanov s ponukou spolupráce na webe mesta. O udelení ocenení rozhodne mestské zastupiteľstvo. 

Dunajská Streda: Obyvatelia môžu podávať návrhy na ocenenia mesta
Foto: Parameter archív

V Dunajskej Strede praktizujú postup, že návrhy môžu predkladať zvolení zástupcovia mesta, právnické osoby a fyzické osoby potom prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva.

V hre je udelenie čestného občianstva mesta, Ceny mesta Pro Urbe - za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života, tiež Ceny mesta Pro Urbe Juvenis jednotlivcom do 26 rokov aj za vynikajúce študijné výsledky. Cenu primátora udeľujú za tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života, majetku mesta a občanov a tiež tým, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta.

Napokon Pamätný list primátora je pre občanov a kolektívy, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu.

Vlani čestné občianstvo udelila Dunajská Streda generálnemu vikárovi Trnavskej arcidiecézy Robertovi Kissovi za záslužnú dlhoročnú činnosť v prospech dunajskostredských rímskokatolíckych veriacich. Ocenenie Pro Urbe si odniesli pedagogička, osvetárka, riaditeľka múzea Gabriella Jarábik, prekladateľ László Tóth a hádzanárska trénerka mládeže Ildikó Mészáros.

TASR