Dunajská Streda: Tri stredné školy majú nových riaditeľov

Nových riaditeľov majú od 1. júla tri stredné školy v Dunajskej Strede. Vedenie Trnavského samosprávneho kraja na jar vypísalo výberové konania na riaditeľov niekoľkých desiatok inštitúcií v pôsobnosti župy, pričom toto opatrenie sa týkalo i Dunajskej Stredy.

Dunajská Streda: Tri stredné školy majú nových riaditeľov
Foto: vagdsz.edupage.org

Ako uviedlo mesto na svojej webstránke, v nasledujúcom období bude riadiť Gymnázium Ármina Vámbéryho nová riaditeľka Aneta Valkai, strednú zdravotnícku školu Beata Miklósová a strednú odbornú školu stavebnú nový riaditeľ Robert Fenes.

Valkai chce propagovať školu, obnoviť internetovú stránku, ako aj stránku na sociálnej sieti Facebook. Chce zvýšiť počet hodín informatiky a zabezpečiť pre študentov možnosť získania rôznych certifikátov. Miklósová chce od budúceho školského roka namiesto odboru zdravotnícky asistent otvoriť študijný odbor praktická sestra a taktiež zaviesť nové odbory ako masér či diplomovaná sestra. Fenes plánuje užšiu spoluprácu so základnými školami, aby sa zvýšil počet žiakov strednej školy, chce modernizovať odborné učebne a dielne. V septembri otvorí škola štvorročný študijný odbor stavebníctvo ukončený maturitou, ktorý mohli žiaci z okolia Dunajskej Stredy študovať doteraz iba v Hurbanove. Okrem toho chce otvoriť nové študijné odbory.

TASR