Duševné zdravie ľudí sa počas pandémie zhoršilo, V. Lengvarskému na téme záleží

2021. October 19. - 12:22

Po druhej vlne pandémie nového koronavírusu sa prehĺbili problémy Slovákov v oblasti ich psychického zdravia. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia v utorok za prítomnosti predstaviteľov Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Ligy za duševné zdravie, platformy IPčko.sk a Linky detskej istoty zdôraznil, že mu na tejto téme záleží. Problematiku duševného zdravia sa usilujú odtabuizovať.

Duševné zdravie ľudí sa počas pandémie zhoršilo, V. Lengvarskému na téme záleží

Šéf rezortu zdravotníctva zdôraznil, že jeho cieľom je vytvárať také prostredie, ktoré umožní vznik funkcionalít, ktoré budú ľuďom pomáhať. Poukázal na to, že na túto oblasť sa zameriava aj plán obnovy.

"Aj vďaka plánu obnovy chceme dostať starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku do formy. Spustili sme prvú Národnú linku na podporu duševného zdravia a v spolupráci s psychiatrami aj neziskovými organizáciami sa chceme postarať o to, aby mal na Slovensku každý bezbariérový prístup k prvej pomoci na duševné zdravie," zdôraznil.

Doplnil, že podľa plánu obnovy vytvorili nadrezortný koordinačný orgán Radu vlády SR pre duševné zdravie. Jeho členovia a spolupracovníci pripravujú Národný program duševného zdravia. Poukázal na to, že vyčlenených je 105 miliónov eur napríklad na rozvoj akútne poddimenzovaných kapacít vrátane vybudovania rôznych typov centier a denných stacionárov, modernizáciu diagnostických metód a liečebných postupov, humanizáciu oddelení v ústavnej starostlivosti, ďalej na obnovu materiálno-technického vybavenia či na skvalitnenie vzdelávania personálu.

Prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Ľubomíra Izáková pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia vytvorila kampaň Bezhlavo a Bez rozdielov. Jej cieľom je hovoriť otvorene o tejto téme, búrať mýty a predsudky o psychiatrii a duševných chorobách. Tento rok sa spojili s najväčšími linkami pomoci.

"Ak sa niekto z akýchkoľvek dôvodov bojí alebo nemôže spraviť prvý krok k návšteve psychológia alebo psychiatra, má k dispozícii telefónne čísla, emailové adresy a internetové poradne, ktoré mu anonymne pomôžu v rámci prvej pomoci pre dušu," zdôraznila.

Zástupcovia platforiem a organizácií spoločne poukázali na nízkoprahovosť, teda na dostupnosť pre všetkých, ktorí psychologickú pomoc potrebujú.

Príspevkom k lepšej dostupnosti psychologického poradenstva pre všetkých, ktorí ho potrebujú, je zriadenie a prevádzkovanie Národnej linky na podporu duševného zdravia 0800 193 193. Jej cieľom je poskytovať širokej verejnosti odborné telefonické poradenstvo. Linka funguje od 14.00 do 22.00 h počas pracovných dní, počas víkendov od 10.00 do 18.00 h. Na jej prevádzke pracuje 29 psychológov príslušnou odbornosťou a dlhoročnou praxou.

Pomoc je možné nájsť aj na linkách pomoci Linka dôvery nezábudka na čísle 0800 800 566, ďalej na Linke detskej istoty (Linka pomoci pre deti a mladých ľudí) na čísle 116 111, tiež na Linke pomoci obetiam násilia na čísle 0850 111 321, na Krízovej linke pomoci 0800 500 333 a na internetovej linke dôvery pre mladých ľudí www.ipcko.sk.

K psychológovi a psychiatrovi nie je potrebný výmenný lístok od lekára.

TASR