HaZZ: Počas víkendu boli na výjazdy potrební profesionálni i dobrovoľní hasiči

V súvislosti so zlým počasím uplynulého víkendu (17. - 18. 7.) zasahovali profesionálni hasiči Trnavského kraja podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Leny Košťálovej celkovo 42-krát.

HaZZ: Počas víkendu boli na výjazdy potrební profesionálni i dobrovoľní hasiči

Najviac práce mali príslušníci HaZZ v regióne Dunajskej Stredy, počas soboty a nedele evidujú 32 výjazdov. K zásahom boli povolaní aj dobrovoľní hasiči, tí mali celkovo 79 výjazdov. 

"Vo väčšine prípadov odčerpávali vodu zo zatopených pivníc rodinných domov, ulíc či parkovísk. Zasahovali aj pri odstraňovaní  spadnutých stromov v dôsledku silného vetra,"

uviedla hovorkyňa. V sobotu boli hasiči zo staníc v Dunajskej Strede, Šamoríne a vo Veľkom Mederi vyslaní spolu na 12 výjazdov, trnavskí a galantskí hasiči mali po tri výjazdy, nasadených bolo 43 hasičov s 21 kusmi hasičskej techniky. 

"Pri zdolávaní poveternostných situácií zasahovali aj dobrovoľné hasičské zbory obcí Baka, Malé Dvorníky, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Vrakúň, Gabčíkovo, Ohrady, Lehnice, Horné Mýto, Veľká Paka, Vieska, Jahodná, Čiližská Radvaň, Veľké Dvorníky, Dunajská Streda, Sap, Baka, Ňárad, Pataš, Tomášikovo, Rovinka, Kostolné Kračany a Brestovec, celkom mali 26 zásahov so 113 členmi,"

informovala Košťálová. 

V nedeľu mali dunajskostredskí hasiči 20 výjazdov a galantskí zasahovali v štyroch prípadoch, vyslaných bolo 32 príslušníkov s 28 kusmi hasičskej techniky.

"Spolu s príslušníkmi zasahovali dobrovoľné hasičské zbory obcí Orechová Potôň, Jelka, Mostová, Mliečno, Šamorín, Zlaté Klasy, Veľká Paka, Čierny Brod, Hubice, Pataš, Čenkovce, Štvrtok na Ostrove a Komplexná centrálna záchranná služba Gabčíkovo celkom v 53 prípadoch, o likvidáciu škôd sa zaslúžilo 69 dobrovoľných hasičov s 20 kusmi hasičskej techniky,"

doplnila hovorkyňa.

TASR