HOAX: Články o úmrtiach počas klinických skúšok vakcíny Pfizer sú zavádzajúce

2020. December 21. - 13:15

Desaťtisíce slovenských používateľov Facebooku zdieľalo v decembri články, ktoré dezinterpretujú správy o klinických skúškach vakcíny Pfizer-BioNTech. Aj keď je pravda, že počas niekoľkomesačného testovania, na ktorom sa v USA zúčastnilo viac ako 40.000 dobrovoľníkov, naozaj šesť ľudí zomrelo, podľa správy amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) však ani jedno úmrtie nesúviselo s podanou vakcínou. Na zavádzajúce a informácie skresľujúce články upozornilo aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR). TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

HOAX: Články o úmrtiach počas klinických skúšok vakcíny Pfizer sú zavádzajúce
Foto: AFP

Na stránke hlavnespravy.sk sa 9. decembra objavil článok s titulkom

"Pri testovaní vakcíny americkej firmy Pfizer zomrelo v USA šesť testovaných osôb".

Pomocou analytického nástroja Crowdtangle agentúra AFP zistila, že len tento článok zdieľalo na Facebooku takmer 6400 ľudí.

Totožný text zverejnili aj iné slovenské weby ako slovenskespravy.sk, megarecepty.sk či alianciazanedelu.sk.

Celkovo tak tvrdenia o úmrtiach počas klinických skúšok vakcíny Pfizer zdieľalo viac než 22.000 slovenských používateľov Facebooku.

Samotné tvrdenie o tom, že počas klinických skúšok vakcíny Pfizer-BioNTech proti COVID-19 zomrelo v USA šesť osôb, nie je nepravdivé, avšak spôsob, akým je dezinterpretované v slovenskom texte, je zavádzajúci. Titulok článku je čiastočne korigovaný až v druhom odseku, v ktorom sa pravdivo uvádza, že v štyroch smrteľných prípadoch dostali testované osoby placebo, dve obete dostali originálnu vakcínu. Slovenský text taktiež uvádza, že jeden z dvoch dobrovoľníkov, ktorí dostali skutočnú vakcínu, trpel silnou obezitou a aterosklerózou. Zomrel tri dni po aplikácii prvej dávky preparátu. Druhej testovanej osobe sa zastavilo srdce po viac než 60 dňoch od aplikácie druhej dávky originálnej vakcíny.

Keďže nikde v slovenských článkoch sa už neuvádza, že

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) vylúčil, že by čo i len jedno úmrtie akokoľvek súviselo s podanou vakcínou, tieto články AFP vyhodnotila ako čiastočne nepravdivé.

Podľa dokumentu FDA zverejneného 10. decembra sa na klinických skúškach vakcíny proti chorobe COVID-19 od Pfizeru-BioNTechu zúčastnilo od 29. apríla 2020 do 14. novembra 2020 43.448 dobrovoľníkov. V dokumente sa uvádza, že približne polovici z nich bola podaná vakcína s očkovacou látkou, polovici bolo podané placebo vo forme fyziologického roztoku. Dokument tiež uvádza, že počas sledovaného obdobia zomrelo šesť účastníkov klinickej skúšky - dvaja z očkovanej skupiny, štyria po podaní placeba.

Obaja príjemcovia vakcíny boli vo veku 55 rokov. Jeden utrpel zástavu srdca 62 dní po aplikácii druhej dávky originálnej vakcíny a druhý zomrel na artériosklerózu tri dni po podaní prvej dávky vakcíny. Príjemcovia placeba zomreli na infarkt, hemoragickú cievnu mozgovú príhodu alebo z neznámych príčin.

Na zavádzajúce slovenské články upozornilo 13. decembra 2020 prostredníctvom facebookového statusu aj Ministerstvo zdravotníctva SR. O úmrtiach napísalo:

"V akejkoľvek skupine vyše 40.000 ľudí v populácii (podobného vekového zloženia) sa v priebehu niekoľkých mesiacov vyskytnú podobné úmrtia. Keď sa informácia o týchto úmrtiach podáva bez jasného vysvetlenia, že tieto úmrtia nie sú spojené so samotným testovaním, vytvára sa tým falošný obraz o rizikách vakcíny."

TASR