I. Korčok žiada od Maďarov dodržiavanie pravidiel poskytovania podpôr v školstve

2022. July 18. - 11:18

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) požiadal maďarskú stranu, aby dodržiavala vzájomne dohodnuté pravidlá poskytovania podpôr v školstve a kultúre. A to v zmysle dohody, ktorú obe strany podpísali v roku 2004. Pre TASR to potvrdil hovorca rezortu slovenskej diplomacie Juraj Tomaga.

I. Korčok žiada od Maďarov dodržiavanie pravidiel poskytovania podpôr v školstve
Foto: TASR

Od roku 2011 Maďarsko jednostranne zmenilo spôsob vyplácania podpôr, tvrdia z rezortu slovenskej diplomacie. "Slovenská republika preto nežiada nič iné, len to, aby maďarskí partneri rešpektovali dohodu z roku 2004," uviedol Tomaga. Denník N vo svojej maďarskej verzii informoval, že

Korčok požiadal maďarskú stranu, aby sa školské dotácie pre Maďarov na Slovensku vyplácali cez inštitúcie a nie priamo pre jednotlivcov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nemá oficiálne informácie o poskytovaných dotáciách Maďarska pre občanov SR. "Výchovno-vzdelávacia činnosť v národnostných školách a školských zariadeniach na Slovensku sa zameriava aj na zachovanie a rozvoj kultúrnej a jazykovej identity detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám. So svojimi špecifikami a osobitosťami výchova a vzdelávanie v národnostných školách je časovo aj finančne náročnejšia," poznamenali pre TASR z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva. Túto náročnosť zohľadňuje aj financovanie národnostných škôl. Potvrdili, že koeficienty pre mzdový normatív, normatív na výchovno-vzdelávací proces a príspevky na učebnice sú pre národnostné školy zvýšené.

"V prípade, keby finančná dotácia bola poskytnutá priamo školám a školským zariadeniam, dotácia by mohla byť použitá účelovo na naplnenie školských vzdelávacích programov národnostných škôl. Platí to však pre školy s právnou subjektivitou," konkretizovali z ministerstva školstva. Materské a základné školy bez právnej subjektivity by mohli byť podľa rezortu školstva zapojené do priameho financovania škôl len cez svojich zriaďovateľov.

Podľa informácií ministerstva školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku majú možnosť zúčastniť sa na otvorených výzvach a žiadať dotácie aj mimo Slovenska. Ministerstvo školstva má pozitívny postoj k dotáciám, ktoré posilňujú národnú identitu detí a žiakov národnostných škôl. Slovensko podobne poskytuje dotácie pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe určených platných vnútorných predpisov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

TASR