inzercia
11. February 2015
Náš aktuálny cenník - Inzerujte na Parameter.sk

Parameter.sk je najčítanejší slovensko-maďarský spravodajský portál, ktorý bol založený v roku 2007. 60-70% našich čitateľov pochádza z ekonomicky najsilnejšieho regiónu Slovenska (od Bratislavy po Komárno) a predstavuje výraznú kúpnu silu.

Prečo inzerovať online?

Ak ste navštívili našu stránku, iste ste už dávnejšie uvažovali nad tým, či by ste nemali inzerovať na internete. To samo osebe je už dobré znamenie, pretože internetová inzercia je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou drobného i veľkého podnikania. Jestvujú však aj rukolapnejšie argumenty!