Jarné upratovanie v mestách na Zemplíne je v plnom prúde

V tomto období sa realizuje čistenie verejných priestranstiev, námestí, parkov, ale aj komunikácií, tiež upratovanie verejných plôch bytových a rodinných domov v spolupráci s ich užívateľmi.

Jarné upratovanie v mestách na Zemplíne je v plnom prúde
Ilustračné foto. Foto: TASR
 

Michalovce/Humenné 27. marca (TASR) – Jarné upratovanie v mestách na Zemplíne je už v plnom prúde. Zapojiť sa doň môžu aj obyvatelia.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce v tomto období oproti bežnej činnosti vykonávajú intenzívne odstraňovanie posypového materiálu pri obrubníkoch ciest a chodníkov a následné vyčistenie týchto plôch tlakovou vodou. "Je tiež potrebné urobiť ručný zber väčších nečistôt, ako sú kamene, betóny či klince pred začatím prvej kosby. Intenzívnejšie sa zo začiatku sezóny venujeme čisteniu uličných vpustov, v prípade potreby prepláchnutiu uličnej kanalizácie, odstráneniu lístia, ale aj nečistôt z parkovacích plôch. V rámci celého mesta intenzívne realizujeme strojové a ručné čistenie zvyškov posypových materiálov," informovala TASR hovorkyňa radnice Iveta Palečková.

K jarnému upratovaniu podľa jej ďalších slov patrí aj rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na desiatich uliciach. K dispozícii sú do 9. apríla. Vyvážajú ich dvakrát týždenne, a to v pondelok a piatok. "Upozorňujeme, že sú rozmiestnené výlučne pre uloženie objemného odpadu občanov mesta a nie pre odpad pochádzajúci z prevádzok a objektov podnikateľov. Nakoľko v meste prebieha separovaný zber, žiadame obyvateľov, aby biologicky rozložiteľný odpad uložili vedľa VOK," spomenula Palečková.

Harmonogram jarného upratovania v Humennom, ktoré zabezpečujú technické služby mesta, je rozdelený do dvoch etáp. Prvá prebieha od približne polovice marca do 10. apríla. Druhá pokračuje po tomto dátume až do 27. apríla podľa požiadaviek občanov individuálnej bytovej výstavby a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov. Samospráva na svojej webovej stránke informuje, že v tomto období sa realizuje čistenie verejných priestranstiev, námestí, parkov, ale aj komunikácií, tiež upratovanie verejných plôch bytových a rodinných domov v spolupráci s ich užívateľmi. Súčasťou prác je aj údržba trávnatých priestranstiev či odstraňovanie čiernych skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných častí mesta. Mimoriadne čistenie miestnych komunikácií a chodníkov prebieha v tomto týždni do 31. marca.

Biologicky rozložiteľný odpad majú občania možnosť odviezť do areálu technických služieb na Sninskej ulici v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 h. Rovnako tam môžu doniesť akumulátory a batérie, odpadové oleje z motorových vozidiel a vyradené elektronické zariadenia. Súčasťou jarného upratovania sú tiež VOK rozmiestnené v určitých časových intervaloch po celom meste. "Upozorňujeme občanov, aby do nich nedávali konáre, lístie, vyhrabanú trávu, nebezpečný a drobný stavebný odpad," uvádza sa na webe mesta, kde nájdu občania aj ďalšie potrebné informácie a kontakty.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR