Trnavsky kraj
11. February 2020
V Trnavskom kraji vyprodukovali medziročne menej odpadov

Na území Trnavského kraja vyprodukovali v roku 2012 fyzické i právnické osoby spolu 497.300 ton odpadu, čo je 7,2 % z množstva vyprodukovaného na Slovensku a predstavuje medziročný pokles o 15,9 %. Z toho bolo materiálovo zhodnotených 29 % odpadu, kompostovaním 17,4 % energeticky 0,2 %  a iným spôsobom 17,6 %. Zneškodneného bolo skládkovaním 26,5 % odpadu, iným spôsobom 5,9 % a spaľovaním 0,6 %.