Komárno: Mesto v tomto roku investovalo do opráv chodníkov 150.000 eur

Mesto Komárno v tomto období finišuje s prácami na obnove súvislých úsekov chodníkov. V roku 2020 na tento účel vyčlenilo celkovo 150.000 eur.

Komárno: Mesto v tomto roku investovalo do opráv chodníkov 150.000 eur
Foto: András Á. Cséfalvay

Do tohtoročného programu obnovy chodníkov bola zahrnutá sídlisková zóna i frekventované úseky v blízkosti centra mesta. Obnovený bol aj úsek pred Kultúrnym domom v Novej Stráži a Kave.

Na určitých úsekoch sa menili obrubníky, čo umožnilo prestavbu viacerých komunikácií na bezbariérové. 

„V poslednej fáze stavebných prác sa zrealizuje oprava povrchu chodníka vedľa bývalého Priora, ktorý bude mať zámkovú dlažbu,“ 

informovala radnica.

TASR