MK plánuje v rámci percenta domácich hudobných diel legislatívne úpravy

Ministerstvo kultúry (MK) SR uvažuje v prípade zákonného percenta domácich hudobných diel o legislatívnych úpravách. Tie sa majú týkať najmä procesného postupu pri udeľovaní výnimiek Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie (RVR), rovnako aj celkového rozvrhnutia kvóty na vysielací čas. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MK SR Barbora Palovičová.

MK plánuje v rámci percenta domácich hudobných diel legislatívne úpravy
Ilustračná fotka: TASR

„Rezort plánuje prísť s novou úpravou mediálneho práva ešte v tomto roku. Pracovná skupina, ktorá je kreovaná práve za účelom príprav novej legislatívy, sa bude iste zaoberať aj otázkou kvót na slovenskú hudbu”

– informovala. Aktuálny stav hodnotí ministerstvo pozitívne.

„Nielen legálne, ale najmä reálne sa ukázalo, že to bol krok správnym smerom”

– dodala Palovičová.

Téma zarezonovala aj na nedávnom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Predsedníčka RVR Marta Danielová sa v tejto súvislosti prihovorila za možnosť flexibilného rozpätia kvót pre slovenskú hudbu. Vychádza aj zo skúseností a prístupu vysielateľov.

„Nikto z nich sa nebráni hraniu slovenskej hudby, no v niektorých prípadoch je splnenie kvót naozaj výrazným zásahom do programovej štruktúry a rozhlasového projektu.”

Danielová sa takisto prihovára aj za to, aby hranie slovenských pesničiek nebolo viazané len na takzvaný primetime, ale aj časový úsek od 24.00 do 6.00 h.

Povinnosť hrať povinný podiel slovenských pesničiek vo vysielaní stanovila rádiám od 1. apríla 2016 novela zákona o vysielaní a retransmisii. Súkromné rádiá musia v súčasnosti vyčleniť najmenej 25 percent vysielacieho času mesačne pre slovenskú tvorbu. V prípade verejnoprávneho rozhlasu to je minimálne 35 percent. Pätinu z povinného podielu musia tvoriť novinky, teda skladby, ktoré vznikli v období posledných piatich rokov. Do stanoveného podielu sa započítavajú iba pesničky, ktoré odznejú v éteri od 6.00 do 24.00 h.

 

tasr