Mochovce: Hluk v okolí elektrárne spôsobujú skúšky ventilov

2023. January 25. - 09:58

Spoločnosť Slovenské elektrárne upozorňuje verejnosť a obyvateľov v okolí jadrovej elektrárne Mochovce, že pri uvádzaní tretieho bloku do prevádzky prebiehajú skúšky, ktoré môžu byť sprevádzané silným zvukovým efektom.

Mochovce: Hluk v okolí elektrárne spôsobujú skúšky ventilov
Foto: TASR

Upozornenie zverejnili elektrárne ako reakciu na viaceré podnety z obcí v okolí elektrárne, ktoré zaznamenali hluk pripomínajúci výbuchy prichádzajúce z elektrárne v Mochovciach.

Pri energetickom spúšťaní a postupnom zvyšovaní výkonu reaktora sa práve v týchto dňoch skúšajú aj poistné ventily slúžiace na vypustenie pary z parogenerátorov, informujú elektrárne. Podľa ich vyjadrenie nejde o neštandardnú operáciu, opakuje sa pravidelne aj pri nábehu ostatných jadrových blokov na Slovensku do prevádzky, vždy po ukončení plánovaných odstávok.

Tie sa pre výmenu paliva a údržbu robia aspoň raz ročne. Podobné skúšky sa robia aj v klasických elektrárňach, pretože každá tlaková nádoba má poistné zariadenie, ktoré je zo zákona potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať.

TASR