Na Slovensku by mohli vznikať ambulancie pre pacientov s COVID-19

2020. April 28. - 17:15

Počas krízovej situácie s novým koronavírusom by mohli na Slovensku vzniknúť epidemiologické ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Ich fungovanie má umožniť novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorú v utorok odobrila vláda. Návrh, ktorým sa mení viacero zákonov, reguluje aj zriaďovanie mobilných odberových miest. Cieľom je, aby nevznikali živelne. Kabinet navrhol materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Na Slovensku by mohli vznikať ambulancie pre pacientov s COVID-19
Foto: TASR

Počet epidemiologických ambulancií a mobilných odberových miest majú stanovovať regionálne úrady verejného zdravotníctva a ministerstvo podľa epidemiologickej situácie. Ambulancia by dostávala od zdravotnej poisťovne mesačnú paušálnu platbu vo výške 11.836 eur. Maximálny počet ambulancií sa odhaduje na 137, čo zodpovedá pevnej sieti pohotovostí. Ako vyplýva z materiálu, práve tie by mohli takúto činnosť dočasne vykonávať. Umožnilo by to rozhodnutie ministerstva zdravotníctva po žiadosti samosprávneho kraja.

V súvislosti s mobilnými odberovými miestami sa predpokladá, že najviac by ich mohlo byť pri väčších nemocniciach, asi 62. Na mobilných odberových miestach sa bude odoberať biologický materiál osobám s podozrením na ochorenie COVID-19, a to buď v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, alebo výjazdovou formou. Novela upravuje aj dopravu zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich odbery i testovaných.

V novele sa upravujú aj viaceré povinnosti platiteľov poistného. Vzhľadom na posun termínu na podávanie daňových priznaní za rok 2019 do konca júna sa napríklad posúva aj termín na vykonanie ročného zúčtovania poistného, ako aj ročného zúčtovania poistného plateného štátom.

Rieši sa aj postup v prípade, ak počas krízovej situácie nemožno pacientovi poskytnúť kúpeľnú starostlivosť. Do kúpeľov by tak mohol ísť po skončení sa krízovej situácie, aj keby mu uplynula lehota. Upravuje sa aj podmienka absolvovať preventívnu prehliadku u zubného lekára.

"Pre rok 2021 sa nebude vyžadovať absolvovanie preventívnej prehliadky za rok 2020 na účel úhrady za liečbu zubného kazu,"

píše sa v materiáli.

Legislatívna zmena má ďalej umožniť počas krízovej situácie vykonávať dočasnú odbornú stáž občanom z tretích štátov. Má to pomôcť nemocniciam, ak by im radikálne stúpol počet pacientov s ochorením COVID-19. Upravia sa aj niektoré aspekty vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Novela tak reaguje na to, že vzdelávacie ustanovizne možno nebudú schopné zabezpečiť plynulý proces ich ďalšieho vzdelávania.

Ministerstvo predpokladá, že legislatívna úprava by mohla mať dosah na výdavky verejného zdravotného poistenia vo výške 77,97 milióna eur. Sumu 2,5 milióna eur má z toho ušetriť dočasné pozastavenie rezidentského programu. Novela zákona má v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidentky nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

TASR