Nové Zámky: Nemocnica obmedzuje činnosť všetkých ambulancií

2020. March 10. - 15:15

Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky prijalo v utorok ďalšie opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Od stredy (11. 3.) bude obmedzená činnosť všetkých ambulancií FNsP. Všetky plánované ambulantné vyšetrenia, ktoré znesú odklad, je potrebné odložiť, o čom budú objednaní pacienti informovaní. Predoperačná interná ambulancia pri urgentnom príjme prvého typu bude do odvolania zatvorená, informoval o tom hovorca nemocnice Ján Baček.

Nové Zámky: Nemocnica obmedzuje činnosť všetkých ambulancií
Foto: Nemocnica Nové Zámky

Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch a študenti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava sa od stredy nebudú zúčastňovať na praktickej výučbe na oddeleniach FNsP Nové Zámky, nebudú ani absolvovať teoretickú výučbu v nemocničných priestoroch. Zamestnanci, ktorí sa vrátili z rizikových krajín postihnutých ochorením COVID-19 (Taliansko, Čína, Kórea a Irán), majú nariadenú povinnú 14-dňovú karanténu.

Nemocnica s okamžitou platnosťou zrušila účasť na všetkých odborných podujatiach zdravotníckych pracovníkov v zahraničí v súvislosti so sústavným vzdelávaním a platí zákaz organizovania verejných podujatí a bohoslužieb v priestoroch FNsP. Pacienti budú na ambulantnú časť fyziatrie, balneológie, liečebnej rehabilitácie s výnimkou pacientov s obmedzenou pohyblivosťou prichádzať bočným vchodom.

Novozámocká nemocnica na základe vyhlásenia Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19 vydala zákaz návštev v nemocnici od 6. marca do odvolania.

„Z toho dôvodu sa hlavný vstup do nemocnice zatvoril, pričom pacienti, ktorí idú do ambulancií na vyšetrenia, môžu využívať bočný vchod”

– skonštatoval Baček.

TASR