Nové Zámky: Nemocnica otvorila prvé centrum postcovidovej starostlivosti

2021. May 3. - 18:33

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky otvorila vo svojich priestoroch centrum postcovidovej starostlivosti. Zriadenie centra súvisí s nárastom počtu pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a následky pociťujú dlhé mesiace.

Nové Zámky: Nemocnica otvorila prvé centrum postcovidovej starostlivosti
Foto: Facebook - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

„Oficiálne dáta ukazujú, že postcovidový syndróm postihuje päť až desať percent pacientov, čo by znamenalo, že na Slovensku to budú tisíce ľudí, ktorí majú problémy rôzneho druhu,“

zdôvodnil zriadenie centra riaditeľ nemocnice Marian Viskup.

Centrum vzniklo z iniciatívy lekárov novozámockej nemocnice a je jediné svojho druhu na Slovensku.

„Toto centrum bude zamerané hlavne pre pacientov z nášho regiónu, ktorým chceme poskytovať starostlivosť,"

uviedla vedúca lekárka Centra postcovidovej starostlivosti FNsP Nové Zámky Daša Viszlayová.

Centrum spája viacero odborníkov naprieč rôznymi odbormi od

pneumológov, internistov, kardiológov, neurológov, psychiatrov, nefrológov, dermatológov, gastroenterológov až po lekárov kliniky fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Starostlivosť budú poskytovať pacientom, u ktorých pretrvávajú symptómy po ochorení COVID-19 dlhšie ako desať týždňov a majú súvislosť s týmto ochorením tak po hospitalizácii, ako aj po ambulantnej či domácej liečbe.

Na vyšetrenie v postcovidovom centre je potrebný výmenný lístok od obvodného lekára.

Pacienti prichádzajúci do centra vyplnia vstupný dotazník, kde uvedú rôzne príznaky ako dýchavičnosť, bolesti, poruchy trávenia, nespavosť, únavu, stratu čuchu, chuti a ďalšie.

Na základe uvedených príznakov lekári zvolia ďalší postup.

U všetkých pacientov bude urobený odber krvi, moču, vyšetrenia funkcionality pľúc, EKG a zhodnotený celkový zdravotný stav. Podľa výsledkov vyšetrení bude pacient zaradený k príslušnému špecialistovi v postcovidovom centre.

TASR