NRSR: Dôchodcom by mal byť vyplatený 13. dôchodok už v novembri

Dôchodcovia by mali dostať vyplatený 13. dôchodok už o mesiac skôr, a to v novembri tohto roka. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), ktorý predložil na parlamentnom sociálnom výbore k novele zákona o sociálnom poistení, ktorou sa 13. dôchodok zavádza. Parlament o novele rokuje v skrátenom režime, rozhodnúť o nej by mal v utorok o 17. hodine.

NRSR: Dôchodcom by mal byť vyplatený 13. dôchodok už v novembri
Foto: TASR – Martin Baumann

Pozmeňujúcim návrhom z výboru sa majú upraviť podmienky pri 13. dôchodku v niektorých prípadoch aj pre policajtov a profesionálnych vojakov. Napríklad v prípade súbehu nárokov na najmenej dva 13. dôchodky sa má vyplatiť len jeden, a to ten, ktorého suma je najvyššia.

Prechodným ustanovením od 1. apríla tohto roka sa má rozšíriť aj nezdaniteľné minimum. Podľa súčasnej úpravy nezdaniteľného minima sa pre daňovníkov, ktorí sú poberateľmi starobného a predčasného starobného dôchodku, znižuje ročná suma nezdaniteľného minima o sumu tohto dôchodku vyplatenú za celé zdaňovacie obdobie. 

„Vzhľadom na to, že sa zavádza 13. dôchodok, je potrebné rozšíriť úpravu nezdaniteľného minima aj o 13. dôchodok tak, aby jeho vyplatená suma vchádzala do úhrnu súm dôchodkov vyplatených za celé zdaňovacie obdobie”

– uvádza sa v druhom pozmeňujúcom návrhu Vážneho.

Okrem toho sa 13. dôchodok nemá započítavať v prípade žiadostí o dôchodok z druhého dôchodkového piliera. 

„Trinásty dôchodok nemožno chápať ako dávku, ktorá zabezpečuje sporiteľovi pravidelný mesačný doživotný príjem”

– zdôvodňuje Vážneho pozmeňujúci návrh.

Pozmeňujúci návrh predložil aj poslanec Erik Tomáš (Smer-SD). Má zabezpečiť, aby vymáhaniu pohľadávok zrážkami z dávok nepodliehal 13. dôchodok.

Nárok na 13. dôchodok majú mať všetci poberatelia penzií. Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Poberateľovi sólo starobného dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku, teda 460,40 eura. "V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok, vyplatí sa len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia," uvádza sa v návrhu zákona.

Z analýzy sociálnych vplyvov k návrhu zákona vyplýva, že predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eura. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eura, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eura, vdovcov 208,80 eura. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura. Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 eura.

TASR