Obedy zadarmo by mohli mať aj žiaci na osemročných gymnáziách

2023. April 30. - 10:33

Okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, by sa mohol rozšíriť o žiakov, ktorí navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročných gymnázií. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dotáciách, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Petra Krištúfková, Jozef Hlinka, Miloš Svrček a Jozef Šimko (všetci Sme rodina).

Obedy zadarmo by mohli mať aj žiaci na osemročných gymnáziách
Ilustračná fotka: TASR

O dotácie by mohli požiadať osemročné gymnáziá do 10. septembra 2023 a poskytované by im mohli byť preddavkovo na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023, a to najneskôr do 25. septembra 2023.

Poslanci v dôvodovej správe uviedli, že návrh zákona by mohol pomôcť 11 000 deťom. Finančný vplyv návrhu zákona by predstavoval pre rok 2023 sumu 101.200 eur, pre roky 2024, 2025 a 2026 by to malo podľa dôvodovej správy byť vo výške 303.600 eur ročne. Účinnosť sa navrhuje od 1. septembra 2023.

Od mája tohto roka majú obedy zadarmo deti základných škôl a posledných ročníkov materských škôl. Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy je výška dotácie na stravu v sume 1,40 eura na deň. V prípade žiaka prvého stupňa základnej školy sa poskytne dotácia na stravu v sume 2,10 eura na deň.

TASR

Tags: obed, zadarmo, škola