Pavla Vorobjova z kauzy Očistec podmienečne prepustia na slobodu

2023. April 25. - 10:29

Expolicajta Pavla Vorobjova, odsúdeného v kauze Očistec na dvojročné väzenie, v utorok podmienečne prepustia na slobodu. Rozhodol o tom na neverejnom zasadnutí senát Krajského súdu v Trenčíne, ktorý zamietol sťažnosť prokurátora a potvrdil tak rozhodnutie Okresného súdu v Trenčíne. 

Pavla Vorobjova z kauzy Očistec podmienečne prepustia na slobodu
Foto: TASR

"Senát Krajského súdu v Trenčíne zamietol ako nedôvodnú sťažnosť prokurátora proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín, ktorým súd prvého stupňa na verejnom zasadnutí 8. marca rozhodol o podmienečnom prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody," uviedol hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.

Rozhodnutie tak podľa neho nadobudlo právoplatnosť a odsúdený bude v utorok prepustený z väznice na slobodu, pričom mu začne plynúť trojročná skúšobná lehota a počas jeden rok trvajúceho probačného dohľadu bude povinný zamestnať sa, zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami.

"Krajský súd zhodne s rozhodnutím okresného súdu dospel k záveru, že odsúdený splnil všetky tri podmienky, ktoré vyžaduje zákon, aby mohol byť podmienečne prepustený na slobodu," ozrejmil ďalej Tarabus.

Keďže návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného podľa neho podal riaditeľ väznice, prvou podmienkou bolo, aby mal Vorobjov vykonanú polovicu uloženého trestu odňatia slobody.

"Na podklade hodnotenia odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody súd konštatoval splnenie druhej podmienky, že odsúdený svojim správaním a plnením svojich povinností preukázal polepšenie," doplnil.

Po vyhodnotení všetkých podstatných skutočností, týkajúcich sa odsúdeného, súd tiež dospel k záveru, že je splnená aj tretia podmienka a od odsúdeného možno očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.

"Súd konštatoval aj to, že práve výkon trestu viedol k tomu, že došlo k osobnostnej zmene odsúdeného, a teda došlo aj k odstráneniu príčiny, ktorá v jeho prípade viedla k páchaniu trestnej činnosti," dodal Tarabus.

(1/2) Cikkünk a következő oldalon folytatódik. Kérjük lapozzon előre: