Prezidentka vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) v Prezidentskom paláci. Počas príhovoru požiadala novovymenovaných profesorov, aby vo svojom ďalšom pôsobení vždy brali do úvahy, že vzdelanie zaväzuje a titul profesora ešte viac.

Prezidentka vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov 

"Lebo práve vy môžete svojím pôsobením zveľaďovať to najcennejšie, čo máme – morálny a odborný potenciál našej mladej generácie, ktorá predstavuje budúcnosť republiky," 

poznamenala prezidentka. V tejto súvislosti a vzhľadom na dobu, ktorú žijeme, prezidentku znepokojuje fakt, že okrem pandémie sa je potrebné čo najskôr vyrovnať aj s infodémiou. 

"Patologickému šíreniu konšpirácií totiž podliehajú aj ľudia s akademickým vzdelaním, napríklad učitelia. Preto je dôležité, aby ste v ešte väčšej miere ako doteraz viedli svojich študentov k tomu, aby mysleli kriticky, aby mysleli samostatne," 

uviedla hlava štátu.

Prezidentka na margo novovymenovaných profesorov vysokých škôl uviedla, že cieľ, ktorému venovali roky práce a úsilia, sa stal skutočnosťou. 

"Stali ste sa súčasťou našej akademickej elity, a preto je prirodzené, že budeme od vás veľa očakávať. Zároveň vás chcem poprosiť, aby ste svoj osobný úspech nepovažovali za zavŕšenie svojho akademického pôsobenia, ale za jeho nový začiatok," 

povedala Čaputová s tým, že pôjde o začiatok etapy, v ktorej ich pôsobenie nadobudne ešte významnejší a produktívnejší rozmer. Ako doplnila, potrebujú to univerzity a vysoké školy, ale aj spoločnosť.

Ako dodala, povolanie vysokoškolského pedagóga a povolanie vedca nepatria k najľahším ani ku komfortným, ak sa vykonávajú s plnou vážnosťou ako životné poslanie. 

"Ale je to poslanie, ktoré má pre spoločnosť a pre budúcnosť republiky veľký význam," 

uviedla prezidentka. V ich ďalšom pôsobení im zaželala veľa zdravia, síl v ďalšom pôsobení, ale aj pracovitých a nadaných študentov.

V druhom príhovore prezidentka novým profesorom uviedla, že všetci sa zhodnú na tom, že zo Slovenska by sa mala stať krajina vzdelanostnej ekonomiky, "lebo iba to nám zabezpečí úspech a prosperitu v medzinárodnej konkurencii". Ako tvrdí hlava štátu, ak sa má tento cieľ dosiahnuť, je potrebné zabezpečiť, aby čo najviac nadaných a talentovaných mladých ľudí získalo to najlepšie vzdelanie na Slovensku. 

"Aj keď si ho prípadne doplnia v zahraničí, mali by sa do rodnej krajiny vrátiť a pracovať tu pre jej rozvoj. Žiaľ, musíme si priznať, že tento cieľ sa nám zatiaľ nedarí plniť," 

zdôraznila hlava štátu.

Zároveň prezidentka povedala, že ekonómovia skonštatovali, že v rámci strednej Európy je Slovensko jediný štát, ktorý exportuje kvalitných študentov do zahraničia. 

"Tridsaťtisíc našich mladých ľudí študuje za hranicami, kým k nám prichádza z iných štátov len 10.000 záujemcov o vzdelanie. Je našou spoločnou povinnosťou tento nepriaznivý trend zmeniť a práve vy v tom môžete zohrať významnú úlohu," 

apelovala prezidentka.

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor)

Elena Bendíková, športová edukológia
Branislav Bleha, humánna geografia
Attila Czirfusz, verejné zdravotníctvo
Roman Fekete, procesná technika
Ľubomír Guzi, slovanské jazyky a literatúry
Anton Heretik, psychológia
Roman Hrmo, odborová didaktika
Branislav Hučko, aplikovaná mechanika
Jaroslava Kádárová, priemyselné inžinierstvo
Ivan Klement, technológia spracovania dreva
Juraj Kurimský, elektroenergetika
Jaroslav Legemza, hutníctvo
Tomáš Lengyelfalusy, odborová didaktika
Slavomír Marcinčák, hygiena potravín
Daša Munková, prekladateľstvo a tlmočníctvo
Martin Muránsky, systematická filozofia
Róbert Olšiak, energetické stroje a zariadenia
Jaroslav Porubän, informatika
Radim Rybár, získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Darina Saxunová, manažment
Martin Straka, logistika
Marek Sukop, výrobná technika
Ján Titiš, anorganická chémia
Jarmila Trpčevská, environmentálne inžinierstvo
Karol Ujházy, lesnícka fytológia
Ivan Žežula, aplikovaná matematika
Milan Žukovič, fyzika

TASR