Prezidentka vyzvala k jednote, apelovala pritom na politikov

2023. January 8. - 11:14

Oslava výročia našej štátnosti je šancou uvedomiť si, čím politici k jej budúcnosti prispievajú. Ohrozením nie je samotná rozdielnosť, ale spôsob, ako s ňou narábame. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore počas galavečera pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Apelovala pritom na jednotu a upozornila na negatívne dôsledky konfliktov a rozdeľovania spoločnosti.

Prezidentka vyzvala k jednote, apelovala pritom na politikov
Zuzana Čaputová spolu s priateľom Jurajom Rizmanom prichádzajú na slávnostný galavečer pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky v budove Slovenského národného divadla - foto: TASR - Jakub Kotian

"Pohľad naspäť, do našej novodobej histórie hovorí jasne, že na rozdeľovaní spoločnosti, nenávisti a zlobe nemožno nič pozitívne postaviť. Že okrem krátkodobých politických ziskov z nej nič prospešné nevyrastie," upozornila. Za dôležité označila to, ako s rozdelenou spoločnosťou nakladá politická reprezentácia, či je to v záujme umenšovať spory a viesť dialóg, alebo naopak.

Vyzvala, aby sa tridsiaty rok samostatnosti SR napĺňal skutkami, ktoré nadviažu na to najlepšie, čo sa nám podarilo dosiahnuť.

"Vyvarujme sa chýb, z ktorých sme mohli už dávno vyrásť, vrátane politických konfliktov," apelovala hlava štátu a vyzvala k sústredeniu sa na to, čo spoločne vytvárame. "Aj to môže byť náš príspevok Slovensku, ktorý zhodnotí aj história ako prejav našej zrelosti," dodala.

Skonštatovala, že hoci bolo 30 rokov našej samostatnosti naplnených mnohými udalosťami, do popredia sa pri spätnom hodnotení dostávajú tie z dlhodobého hľadiska dôležité. Za podstatné označila, že Slovensko je súčasťou slobodných a rovnoprávnych národov, že si vybudovalo inštitúcie potrebné pre fungovanie suverénneho štátu. Vyzdvihla členstvo v Európskej únii, eurozóne, Schengene a NATO.

"Zviedli sme ťažké zápasy o charakter štátu, o našu príslušnosť k Západu, o reformy, o dôstojnosť životov. História sama si napokon vyberá a oceňuje tých, ktorí stáli na strane ľudskosti, pokroku a vzdelanosti. Pretože práve títo prispeli k rozvoju republiky a blahu jej občanov," uviedla.

TASR