Šaľa: Mesto plánuje zreorganizovať dopravnú situáciu v okolí stanice

2019. August 19. - 12:31

Mesto Šaľa plánuje zreorganizovať dopravnú situáciu v okolí autobusovej a železničnej stanice v meste, ktoré sa nachádzajú vedľa seba. V predstaničnom priestore by malo vzniknúť záchytné parkovisko. Súčasťou projektu je aj premiestnenie autobusovej stanice a celková rekonštrukcia predstaničného priestoru.

Šaľa: Mesto plánuje zreorganizovať dopravnú situáciu v okolí stanice
Foto: ilustrácia

„Zvyšujúce sa nároky na statickú dopravu na území mesta Šaľa sa negatívne odrážajú aj v priestoroch pri železničnej a autobusovej stanici. Neorganizované parkovanie, spoločný koridor pre pešiu a automobilovú dopravu s množstvom kolíznych bodov, neexistencia usporiadania uličného priestoru a zlý stavebno-technický stav spevnených plôch si vyžaduje reorganizáciu a rekonštrukciu za účelom zvýšenia kapacity parkovísk, logického usporiadania a segregáciu jednotlivých druhov dopráv”

– zdôvodnilo potrebu zmien vedenie mesta.

Koncept vytvorenia zóny integrovanej dopravy zahŕňa vytvorenie novej autobusovej stanice v nadväznosti na železničnú stanicu, vybudovanie dostatku záchytných parkovacích miest pre osobné automobily, bicykle aj motocykle, napojenie na pešie trasy, cyklochodník a vytvorenie kvalitného nástupného parteru s odpočinkovými plochami pre návštevníkov a cestujúcich. Vzniknúť by malo minimálne 256 parkovacích miest pre automobily a 14 pre motocykle. Priestor na parkovanie 20 bicyklov na jestvujúcich plochách pri železničnej stanici zostane zachovaný, doplní ho 40 až 50 miest novovzniknutých státí s výhľadom do 100 miest. Výstavba by sa mala začať na jar 2021, jej ukončenie je plánované v zimných mesiacoch 2023. Celkové náklady stavby sú orientačne vyčíslené na 4,7 milióna eur bez DPH.

TASR

Tags: Šaľa, doprava