BANSKÁ ŠTIAVNICA: Mesto začína projekt podpory turistickej infraštruktúry

2013. April 15. - 18:58 | Régió

Mesto Banská Štiavnica začína realizovať rozsiahly projekt Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne, na ktorý získalo podporu z eurofondov.

Hoci zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku naň – konkrétne na 95 percent oprávnených výdavkov maximálne do výšky takmer 247-tisíc eur – podpísalo s ministerstvom pôdohospodárstva ako riadiacim orgánom ešte v marci 2011, s dodávateľmi vybratými vo verejnom obstarávaní uzavrelo zmluvy v tomto roku.

Ako pre agentúru SITA spresnil vedúci oddelenia kultúry a mediálnej komunikácie na banskoštiavnickej radnici Rastislav Marko, projekt sa skladá z piatich základných častí. Prvou je tvorba analyticko-strategického dokumentu pre cestovný ruch a jej cieľom je spracovanie kľúčových odborných dokumentov – dopravnej štúdie centra mesta, prieskumu návštevnosti, návrhu cyklotrás v regióne a stratégie rozvoja cestovného ruchu. Za 53 700 eur to má dodať firma VVMZ. Druhou časťou je uskutočnenie deviatich nových podujatí v Banskej Štiavnici a okolí mimo hlavnej turistickej sezóny. Ich dodávateľom bude za 59 400 eur historicko-umelecká spoločnosť Bojník. Prvé z nich – Putovanie za štiavnickým pokladom – sa uskutoční už nasledujúci víkend, najväčším má byť septembrové podujatie Turci idú!. Treťou časťou projektu je tvorba tlačených propagačno-informačných materiálov a videa a podľa zmluvy o dielo ich za 33 360 eur dodá firma Dolis. Štvrtou časťou je tvorba štatútu oblastnej organizácie cestovného ruchu, normatívnych dokumentov a všeobecne záväzných nariadení pre cestovný ruch, ktoré má za 7 800 eur dodať Branislav Solovic a poslednou časťou je tvorba portálu pre potreby cestovného ruchu v regióne. V tomto prípade mesto zopakuje verejné obstarávanie dodávateľa, keď pre podozrenie z konfliktu záujmov odstúpilo od zmluvy o dielo za takmer 60-tisíc eur s firmou In Harmony. Členom hodnotiacej komisie pri obstarávaní totiž bol aj bývalý konateľ In Harmony a v súčasnosti riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica Igor Kuhn.

SITA