ŠAĽA: So spolufinancovaním europrojektov bude mať mesto problém

2013. April 19. - 18:31 | Régió

Mesto Šaľa bude mať zrejme problémy so spolufinancovaním projektov, na ktoré získalo peniaze z eurofondov.

Do rovnakého časového obdobia sa samospráve nahromadili štyri nákladné projekty – zriadenie domova dôchodcov, revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny, opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia a modernizácia verejného osvetlenia. Projekty sa už s výnimkou verejného osvetlenia realizujú.

Vedenie mesta navrhuje problém riešiť prijatím municipálneho úveru. Banka by poskytla mestu finančné prostriedky do výšky schváleného limitu. Mesto by ich čerpalo postupne tak, ako bude potrebné uhrádzať faktúry, na ktoré v danom momente nebude mať dostatok vlastných financií. Čerpané prostriedky mesto vráti banke ihneď po refundácii výdavkov na projekt.

O prijatí municipálneho úveru mali poslanci rozhodovať na zastupiteľstve vo štvrtok 18. apríla, nakoniec mesto návrh stiahlo. Podľa viceprimátora Jozefa Mečiara bude táto téma aktuálna na júnovom zastupiteľstve. „Ten problém tu je a bude ho treba riešiť, len zatiaľ to nemáme ešte úplne spresnené. Koncom roka vznikne problém s cash flow (peňažný tok - rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami za určité časové obdobie, pozn. SITA), pretože budeme naraz potrebovať veľa peňazí a na to má byť určený práve municipálny úver,“ povedal Mečiar.

SITA

Tags: Šaľa