Za zmarené referendum polícia zatiaľ nikoho neobvinila

2013. June 24. - 12:24 | Régió

Polícia v súvislosti s neuskutočneným referendom za odvolanie starostu Šoporne z januára tohto roku vedie trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom, zatiaľ však nikoho neobvinila. Vyšetrovanie v prípade ďalej pokračuje, povedala agentúre SITA hovorkyňa polície v Trnavskom kraji Martina Kredatusová.

O konaní referenda za odvolanie starostu rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva minulý rok, jeho termín určili na 26. januára tohto roku. Konanie ľudového hlasovania zdôvodnili hrubým zanedbávaním povinností starostu a opakovaným porušovaním zákonov a iných právnych predpisov z jeho strany. Starosta Vlček pre agentúru SITA viackrát povedal, že referendum považuje za nezákonné, aktivitu poslancov označil za ,,totálnu frašku a neznalosť zákona“.

V určený deň sa referendum nemohlo konať, pretože nebolo po technickej stránke pripravené. Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Šoporňa o organizácii miestneho referenda miestnosti na hlasovanie a iné potreby na vykonanie referenda zabezpečuje obecný úrad. Starosta obce má podľa tohto nariadenia vydať na vykonanie hlasovania podrobné pokyny. Keďže starosta Milan Vlček referendum ignoroval, obecný úrad nepripravil ani oznámenia o jeho konaní, ani ďalšie technické záležitosti.

SITA