Na Slovensku od roku 1991 ubudlo viac ako stotisíc Maďarov

2013. October 16. - 13:45 | Belföld

Na Slovensku od roku 1991 ubudlo viac ako stotisíc Maďarov. Uvádza sa tak v Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012, ktorú dnes prerokovala a schválila vláda. Bývalý generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Úradu vlády SR Kálmán Petőcz si myslí, že vláda túto správu vôbec nemala prijímať. "Mala sa radšej sústrediť na ďalšiu správu, ktorá je plánovaná na marec 2014, a tú mala dať vypracovať dobre, korektne a hlavne so zapojením samotných menšín," uviedol pre agentúru SITA Petőcz.

Na Slovensku od roku 1991 ubudlo viac ako stotisíc Maďarov

Podľa štatútu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny sa správa predkladá do 31. marca. "Vtedy ju splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Nagy stiahol, pretože mu vraj bolo povedané, že jeho správa nie je v súlade s národnostnou politikou," píše Petőcz s tým, že ucelená, systematická národnostná politika štátu neexistuje, nemajú ju ani slovenské politické strany, ani súčasná vláda. V auguste, kedy sa správa dostala do medzirezortného pripomienkového konania, Petőcz poznamenal, že predkladať správu do vlády nie je šťastné preto, že doposiaľ Slovensko nemá riadneho splnomocnenca vlády pre menšiny. Od júna, kedy z funkcie odstúpil László Nagy, zastáva jeho miesto Mária Jedličková. Teraz sa Petőcz vracia k tomuto konštatovaniu a dodáva, že "správa nie je správou splnomocnenca pre národnostné menšiny, čo by mala byť. Bola vypracovaná nevedno kým a bola predložená vtedy, keď nebola obsadená funkcia splnomocnenca pre národnostné menšiny, dokonca nebola menovaná ani dočasne zastupujúca pani Jedličková". Je presvedčený, že takýto postup nie je plne v súlade s platnými právnymi predpismi ani s kompetenčným zákonom.

Zo správy o postavení národnostných menšín za vlaňajší rok okrem klesajúceho počtu Maďarov vyplýva, že počty ostatných národnostných menšín, ako napríklad rómskej a rusínskej, naopak, mierne od roku 1991 stúpali. Okrem toho sa v správe píše, že sa príslušníci národnostných menšín líšia od príslušníkov väčšiny aj ich vzťahom k náboženstvu. Menšiny sú nábožnejšie. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky zase dosahujú príslušníci menšín väčšinou nižšiu kvalifikáciu než obyvatelia z väčšiny. Odzrkadľuje sa to aj na ich postavení na pracovnom trhu, kde príslušníci národnostných menšín, respektíve obyvatelia regiónov obývaných národnostnými menšinami, pracujú najmä na pozíciách vyžadujúcich nižší stupeň vzdelania. "Táto skutočnosť nie je priaznivá z hľadiska zachovania štruktúry menšinových komunít," uvádza sa v správe. Ďalej sa v správe uvádza, aká znepokojujúca je analýza nezamestnanosti v regiónoch obývaných národnostnými menšinami. Jej miera tu narastá rýchlejšie a tým sa zvyšujú medziregionálne rozdiely.

SITA