Sociálna poisťovňa od júla zvýši minimálny dôchodok, poberať ho bude viac dôchodcov

2023. April 26. - 09:52

Sociálna poisťovňa (SP) od začiatku júla 2023 zvýši sumy minimálneho dôchodku a bude ho poberať viac penzistov. V utorok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.

Sociálna poisťovňa od júla zvýši minimálny dôchodok, poberať ho bude viac dôchodcov
Ilustračná fotka

Doplnil, že zvýšenie minimálneho dôchodku vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa mení aj spôsob určenia sumy uvedeného penzijného. Výška minimálneho dôchodku sa opätovne naviaže na životné minimum, ktoré sa určí od daného dátumu.

"O nových sumách minimálneho dôchodku bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať. O prepočet dôchodkov ju netreba žiadať, urobí tak automaticky a dôchodcovia, ktorých sa zmena týka, dostanú zo Sociálnej poisťovne rozhodnutia o zvýšení koncom júna a v júli," uviedol Kontúr.

Sumy minimálneho penzijného sa nemenili od roku 2020. Vzhľadom na sociálno-ekonomické zmeny, najmä nárast inflácie, dôjde k ich rozmrazeniu, vysvetlil hovorca.

Vyčíslil, že základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho penzijného, je od začiatku siedmeho mesiaca tohto roku stanovená na 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho penzijného sa ďalej zvyšuje o dve percentá za 31. až 39. rok a najviac narastá o sedem percent za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia.

Nárok na minimálny dôchodok vznikne aj tým, ktorí ho v súčasnosti nepoberajú, lebo ich penzijné je vyššie. Ak totiž od začiatku júla 2023 bude ich dôchodok nižší ako minimálne penzijné, vznikne im nárok na minimálny dôchodok, vysvetlil Kontúr.

Uzavrel, že dôchodky vo zvýšenej sume im vyplatia v splátkach splatných v tomto júli. Poberatelia starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorých sa zmeny týkajú, budú informovaní písomne.

TASR