Správy
27. March 2018, 14:16
Trnavská hudobná jar má 50 rokov

Úvod tohto ročníka bude venovaný 110. výročiu narodenia vynikajúceho francúzskeho skladateľa Oliviera Messiena.

27. March 2018