Štatistiky nášho portálu za mesiac apríl 2015

Prezentujeme vám aktuálne údaje návštevnosti nášho portálu za mesiac apríl 2015.

Štatistiky nášho portálu za mesiac apríl 2015

Nasledujúci graf obsahuje tieto údaje (zdroj: Google Analytics):

Relácie – návštevy v danom mesiaci: 1 044 075

Používatelia – počet jednotlivých čitateľov: 312 567

Zobrazenia stránky – návštevnosť jednotlivých stránok – počet „klikov“ vygenerovaných našimi

čitateľmi: 3 526 261

Počet stránok na reláciu – jeden čitateľ navštívil priemerne toľkoto strán / prečítal si toľkoto článkov: 3,38

Percentuálny pomer čitateľov, ktorí sa k nám vracajú a nových čitateľov: 77,7% vs. 22,3%

Percentuálny pomer návštevníkov podľa jednotlivých krajín:

Podrobné údaje o návštevnosti (Gemius - AIM monitor) nájdete aj na webovej stránke http://online.aimmonitor.sk

-p-