Štatistiky nášho portálu za mesiac apríl 2015

2015. May 7. - 12:05

Prezentujeme vám aktuálne údaje návštevnosti nášho portálu za mesiac apríl 2015.

Štatistiky nášho portálu za mesiac apríl 2015

Nasledujúci graf obsahuje tieto údaje (zdroj: Google Analytics):

Relácie – návštevy v danom mesiaci: 1 044 075

Používatelia – počet jednotlivých čitateľov: 312 567

Zobrazenia stránky – návštevnosť jednotlivých stránok – počet „klikov“ vygenerovaných našimi

čitateľmi: 3 526 261

Počet stránok na reláciu – jeden čitateľ navštívil priemerne toľkoto strán / prečítal si toľkoto článkov: 3,38

Percentuálny pomer čitateľov, ktorí sa k nám vracajú a nových čitateľov: 77,7% vs. 22,3%

Percentuálny pomer návštevníkov podľa jednotlivých krajín:

Podrobné údaje o návštevnosti (Gemius - AIM monitor) nájdete aj na webovej stránke http://online.aimmonitor.sk

-p-

Tags: inzercia