Štatistiky nášho portálu za mesiac júl 2015

2015. August 7. - 11:11

Prezentujeme vám aktuálne údaje návštevnosti nášho portálu za mesiac júl 2015.

Štatistiky nášho portálu za mesiac júl 2015

Nasledujúci graf obsahuje tieto údaje (zdroj: Google Analytics):

Relácie – návštevy v danom mesiaci: 1 261 693

Používatelia – počet jednotlivých čitateľov: 353 186

Zobrazenia stránky – návštevnosť jednotlivých stránok – počet „klikov“ vygenerovaných našimi

čitateľmi: 4 124 843

Počet stránok na reláciu – jeden čitateľ navštívil priemerne toľkoto strán / prečítal si toľkoto článkov: 3,27

Percentuálny pomer čitateľov, ktorí sa k nám vracajú a nových čitateľov: 78,7% vs. 21,3%

Percentuálny pomer návštevníkov podľa jednotlivých krajín:

Podrobné údaje o návštevnosti (Gemius - AIM monitor) nájdete aj na webovej stránke http://online.aimmonitor.sk

-p-

Tags: inzercia