Štatistiky nášho portálu za mesiac jún 2015

Prezentujeme vám aktuálne údaje návštevnosti nášho portálu za mesiac jún 2015.

Štatistiky nášho portálu za mesiac jún 2015

Nasledujúci graf obsahuje tieto údaje (zdroj: Google Analytics):

Relácie – návštevy v danom mesiaci: 1 025 398

Používatelia – počet jednotlivých čitateľov: 296 596

Zobrazenia stránky – návštevnosť jednotlivých stránok – počet „klikov“ vygenerovaných našimi

čitateľmi: 3 444 423

Počet stránok na reláciu – jeden čitateľ navštívil priemerne toľkoto strán / prečítal si toľkoto článkov: 3,36

Percentuálny pomer čitateľov, ktorí sa k nám vracajú a nových čitateľov: 78,3% vs. 21,7%

Percentuálny pomer návštevníkov podľa jednotlivých krajín:

Podrobné údaje o návštevnosti (Gemius - AIM monitor) nájdete aj na webovej stránke http://online.aimmonitor.sk

-p-