Štatistiky nášho portálu za mesiac máj 2015

Prezentujeme vám aktuálne údaje návštevnosti nášho portálu za mesiac máj 2015.

Štatistiky nášho portálu za mesiac máj 2015

Nasledujúci graf obsahuje tieto údaje (zdroj: Google Analytics):

Relácie – návštevy v danom mesiaci: 1 131 507

Používatelia – počet jednotlivých čitateľov: 337 419

Zobrazenia stránky – návštevnosť jednotlivých stránok – počet „klikov“ vygenerovaných našimi

čitateľmi: 3 817 535

Počet stránok na reláciu – jeden čitateľ navštívil priemerne toľkoto strán / prečítal si toľkoto článkov: 3,37

Percentuálny pomer čitateľov, ktorí sa k nám vracajú a nových čitateľov: 77,3% vs. 22,7%

Percentuálny pomer návštevníkov podľa jednotlivých krajín:

Podrobné údaje o návštevnosti (Gemius - AIM monitor) nájdete aj na webovej stránke http://online.aimmonitor.sk

-p-