Štatistiky nášho portálu za mesiac máj 2015

2015. June 2. - 12:20

Prezentujeme vám aktuálne údaje návštevnosti nášho portálu za mesiac máj 2015.

Štatistiky nášho portálu za mesiac máj 2015

Nasledujúci graf obsahuje tieto údaje (zdroj: Google Analytics):

Relácie – návštevy v danom mesiaci: 1 131 507

Používatelia – počet jednotlivých čitateľov: 337 419

Zobrazenia stránky – návštevnosť jednotlivých stránok – počet „klikov“ vygenerovaných našimi

čitateľmi: 3 817 535

Počet stránok na reláciu – jeden čitateľ navštívil priemerne toľkoto strán / prečítal si toľkoto článkov: 3,37

Percentuálny pomer čitateľov, ktorí sa k nám vracajú a nových čitateľov: 77,3% vs. 22,7%

Percentuálny pomer návštevníkov podľa jednotlivých krajín:

Podrobné údaje o návštevnosti (Gemius - AIM monitor) nájdete aj na webovej stránke http://online.aimmonitor.sk

-p-

Tags: inzercia