Štatistiky nášho portálu za mesiac marec 2015

2015. April 8. - 11:04

Prezentujeme vám aktuálne údaje návštevnosti nášho portálu za mesiac marec 2015.

Štatistiky nášho portálu za mesiac marec 2015

Nasledujúci graf obsahuje tieto údaje (zdroj: Google Analytics):

Relácie – návštevy v danom mesiaci: 1 122 577

Používatelia – počet jednotlivých čitateľov: 343 437

Zobrazenia stránky – návštevnosť jednotlivých stránok – počet „klikov“ vygenerovaných našimi

čitateľmi: 3 764 873

Počet stránok na reláciu – jeden čitateľ navštívil priemerne toľkoto strán / prečítal si toľkoto článkov: 3,35

Percentuálny pomer čitateľov, ktorí sa k nám vracajú a nových čitateľov: 76,6% vs. 23,4%

Percentuálny pomer návštevníkov podľa jednotlivých krajín:

Podrobné údaje o návštevnosti (Gemius - AIM monitor) nájdete aj na webovej stránke http://online.aimmonitor.sk

-p-

Tags: inzercia