Štúrovo: Pri vchode do budovy radnice pribudol nový defibrilátor

Pri vchode do budovy Mestského úradu v Štúrove pribudol nový defibrilátor. Zariadenie je umiestnené v špeciálnej skrinke vybavenej alarmom. Automatický externý defibrilátor, ktorý dokáže zachrániť ľudský život v prípade náhleho zlyhania srdca, je dostupný pre širokú verejnosť.

Štúrovo: Pri vchode do budovy radnice pribudol nový defibrilátor
Ilustračná fotka: TASR

„Príslušníci mestskej polície a zamestnanci mestského úradu sa zúčastnili na odbornom školení, kde mali možnosť prístroj vyskúšať”

– uviedla zástupkyňa primátora Dominika Blaháková. 

Paralelne s uvedením do prevádzky bol defibrilátor zaregistrovaný na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, aby operátori tiesňovej linky mohli záchrancu naviesť k najbližšiemu automatickému externému defibrilátoru. V prípade potreby plánuje vedenie mesta umiestniť zariadenie aj na ďalších miestach v Štúrove.

Automatický externý defibrilátor prostredníctvom obrazových a hlasových povelov riadi postup prvej pomoci počas fázy kardiopulmonálnej resuscitácie a zvyšuje tak šancu na záchranu života. Podaním elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus.

Tasr