Úradu pre verejné obstarávanie bolo vlani pridelených 657 podnetov

V porovnaní s rokom 2016, kedy bolo pridelených 568 podnetov na výkon kontroly, ide o nárast o 15,66 %.
Úradu pre verejné obstarávanie bolo vlani pridelených 657 podnetov
Na archívnej snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Foto: TASR Dano Veselský
Bratislava 27. marca (TASR) - Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bolo v roku 2017 pridelených 657 podnetov na výkon kontroly, respektíve podaní na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného. V porovnaní s rokom 2016, kedy bolo pridelených 568 podnetov na výkon kontroly, ide o nárast o 15,66 %. Vyplýva to zo správy o činnosti ÚVO za minulý rok, ktorý v stredu (28.3.) prerokuje vláda.

"Z uvedeného počtu celkovo doručených podnetov, 7 predstavovalo vlastné podnety úradu a 650 podnetov bolo úradu doručených od externých autorov podnetov," spresnil v správe ÚVO.

Podľa správy z hľadiska osoby kontrolovaného vlani 429 podnetov smerovalo proti verejnému obstarávateľovi, 17 podnetov proti obstarávateľovi, 208 podnetov proti osobe podľa nového zákona o verejnom obstarávaní a 3 podnety proti osobe, ktorá nebola verejným obstarávateľom, obstarávateľom ani osobou podľa nového zákona o verejnom obstarávaní.

Z hľadiska štádia procesu verejného obstarávania a uzavretia bolo vlani 249 podnetov v štádiu pred uzavretím zmluvy, 365 podnetov po uzavretí zmluvy a 43 podnetov bolo tzv. ostatných, respektíve neurčitých.

"Z uvedeného je zrejmé, že počet podnetov na výkon kontroly pred uzavretím zmluvy v porovnaní s rokom 2016 vzrástol o 134,91 %. Tento nárast v roku 2017 je spôsobený povinnosťou vyplývajúcou pre kontrolovaný subjekt podať podnet na ním zadávanú zákazku, a to pri nadlimitnej zákazke, čo aj len z časti financovanej z prostriedkov EÚ. V roku 2017 klesol počet podnetov po uzavretí zmluvy v porovnaní s rokom 2016 o 18,16 %, čo môže byť spôsobené predovšetkým ukončením programového obdobia 2007 až 2013. Počet podnetov na výkon kontroly po uzavretí zmluvy je však za obdobie rokov 2014 až 2017 stále vyšší v porovnaní s podnetmi na výkon kontroly pred uzavretím zmluvy," doplnil úrad.

ÚVO ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania bol zriadený k 1. januáru 2000 podľa zákona o verejnom obstarávaní. Úrad zabezpečuje uplatňovanie politiky verejného obstarávania v SR založenej na princípoch transparentnosti, nediskriminácie, efektívnosti, hospodárnosti, rovnakého zaobchádzania a podpory prostredia hospodárskej súťaže. Úrad je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet na úrovni rozpočtovej kapitoly.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR