ÚVZ SR povolil výnimku pri nosení rúšok účinkujúcich hercov a umelcov

2020. May 11. - 15:58

Herci a ďalší umelci, ktorí účinkujú pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, nebudú musieť nosiť rúška. Výnimku, o ktorú žiadali filmári a producenti audiovizuálnych diel, odobril Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. 

ÚVZ SR povolil výnimku pri nosení rúšok účinkujúcich hercov a umelcov
Foto: TASR

"Je však potrebnú splniť stanovené podmienky,"

priblížila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

"Účinkujúci umelec, na ktorého sa vzťahuje výnimka, musí mať negatívny test na nový koronavírus, nie starší ako štyri dni. Ak nakrúcanie, respektíve výroba umeleckého programu trvá, každých 14 dní si musí tento test obnovovať,"

vysvetlila Račková.

Ďalej je nutné zabezpečiť, aby medzi umelcami a ďalšími osobami prítomnými na mieste umeleckej činnosti (členmi výrobného štábu, osobami zabezpečujúcimi technicko-organizačne umeleckú činnosť) bol odstup aspoň dva metre.

"Odstup nie je potrebné dodržať medzi umelcami navzájom,"

priblížila Račková.

Počas umeleckej činnosti musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk pre umelcov i ďalšie osoby prítomné na mieste umeleckej činnosti. Miesto umeleckej činnosti má byť pravidelne dezinfikované a ak ide o interiér, aj pravidelne vetrané.

Tvorcovia audiovizuálneho diela pri jeho nakrúcaní a vysielateľ pri výrobe programu sú ďalej povinní zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota 37 stupňov Celzia a viac alebo sa spozorujú iné príznaky ochorenia COVID-19.

Profesijné združenia a zástupcovia audiovizuálneho priemyslu v SR sa minulý týždeň na hygienikov obrátili so žiadosťou o výnimku, ktorá by podporila súbor opatrení prijatých filmármi na bezpečné nakrúcanie a minimalizáciu rizika ochorenia COVID-19 počas filmovej výroby.

Odporúčania vychádzajú z materiálu, ktorý pripravil Európsky inštitút bezpečnosti filmových projektov v spolupráci s expertmi a ktorý odporúča dodržiavať aj Európska sieť filmových agentúr (EUFCN). "V prípade žiadanej výnimky ide o používanie ochranných prostriedkov dýchacích ciest pre výkonných umelcov pri realizácii audiovizuálnych diel," spresnila výkonná riaditeľka Asociácie nezávislých producentov Alexandra Strelková.

Dohodnuté samoregulačné opatrenia sa pritom majú priebežne dopĺňať a spresňovať na základe vývoja epidemiologickej situácie.

TASR