V Česku sprísňujú opatrenia, majú platiť tri týždne

2021. February 27. - 11:47

Česká vláda vyhlásila v piatok v krajine nový núdzový stav, ktorý bude platiť od 27. februára do 28. marca. Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu pristúpila vláda premiéra Andreja Babiša k prísnejším opatreniam, ktoré začnú platiť od pondelka 1. marca. Výrazne sa obmedzí pohyb, zatvoria sa školy a škôlky. Ubudlo tiež výnimiek pre obchody a služby. Sprísnili sa aj pravidlá pre nosenie rúšok. Opatrenia majú platiť tri týždne, teda do 21. marca. Podrobnosti priniesol spravodajský portál Novinky.cz.

V Česku sprísňujú opatrenia, majú platiť tri týždne
Foto: SITA/AP

Rúška a respirátory:

Od 1. marca platí povinnosť nosiť všade na zastavanom území obce chirurgické rúško. Výnimka platí len vtedy, keď je človek sám v prírode.

Ochrana dýchacích ciest bude povinná aj na pracovisku. Výnimku majú len ľudia, ktorí sú v miestnosti sami.

Na miestach, kde je väčšia koncentrácia ľudí, bude povinný respirátor. Platiť to bude napríklad v predajniach, prevádzkárňach a doprave.

Školy, škôlky, detské skupiny:

Od pondelka 1. marca sa zatvoria školy, škôlky aj detské skupiny, a to s výnimkou tých pri zdravotníckych zariadeniach. Zatvorené budú tiež zariadenia pre menšie deti, než sú v škôlkach, predtým známe ako jasle.

Obchody a služby:

Výnimky pre obchody a služby budú zredukované zhruba na polovicu.

Otvorené zostanú predajne s potravinami, drogérie, lekárne, obchody s krmivom, optiky či malé predajne novín a tabaku.

Ďalej budú v prevádzke napríklad taxislužby, umývačky bez obsluhy, pohrebné služby či pokladnice cestovných lístkov. Otvorené budú ešte prevádzkarne, kde si môžu ľudia vyzdvihnúť vopred objednaný tovar.

Ľudia sa od pondelka naopak nedostanú do papiernictva, predajní s detským textilom a obuvou alebo obchodov so zbraňami a strelivom.

U stravovacích prevádzok sa režim nezmení, naďalej budú môcť občerstvenie predávať cez výdajné okienka. Tie môžu byť otvorené do 21. hodiny.

Obmedzenie pohybu v rámci okresu a v Prahe:

Opustiť bydlisko za iným účelom, napríklad na vychádzku či si zabehať, bude možné cez deň od 5.00 h do 21.00 h, a to len po území obce, nie okresu.

Venčenie psov v noci je možné len do 500 metrov od bydliska.

Pri pobyte vonku by sa nemali stýkať osoby, ktoré spolu nežijú v spoločnej domácnosti.

Návštevy príbuzných (rodičov, starých rodičov), ktorí bývajú v rovnakom okrese, nie sú možné, pokiaľ nejde o zabezpečenie ich nevyhnutných potrieb, o zabezpečenie ich nutnej starostlivosti alebo ich sprievod napríklad k lekárovi alebo na úrad.

Obmedzenie pohybu medzi okresmi:

Cestovanie medzi okresmi je až na výnimky zakázané.

Pri cestách mimo obce bydliska do zamestnania je potrebné potvrdenie zamestnávateľa, ktoré možno vystaviť aj na určité obdobie. V potvrdení zamestnávateľ uvedie miesto výkonu zamestnania a miesto pobytu zamestnanca. Alternatívou je pracovná zmluva alebo zamestnanecký preukaz a podobne, ak je z nich jasné, že potrebujete cestovať do iného okresu.

Pri cestách mimo obce, napríklad k lekárovi či na úrady, stačí zaškrtnutý formulár alebo čestné vyhlásenie, kde bude uvedené miesto, čas a cieľ cesty. Stále však musí ísť o cestu, ktorá skutočne spadá do povolených výnimiek. Dobré je mať aj potvrdenie, ktoré dokazuje nevyhnutnosť cesty (napríklad žiadanku od lekára na vyšetrenie, pozvánku na úrad a pod.).

Nákupy mimo okres bydliska nie sú možné. Nakupovať možno len v rámci okresu. Na nákupy sa môže cestovať len v nevyhnutnom počte osôb.

Je možné zdržiavať sa na vlastnej chate, chalupe či inej rekreačnej nehnuteľnosti mimo okres trvalého pobytu alebo bydliska, ak tam občan bude v deň účinnosti nového obmedzenia. Potom sa bude považovať za jeho bydlisko. Je teda nutné na tejto rekreačnej nehnuteľnosti zostať nepretržite po celý čas platnosti tohto opatrenia. Vláda odporúča takýto pobyt dokladať listom vlastníctva alebo iným vhodným spôsobom.

Ak sa ľudia pravidelne zdržiavajú na dvoch alebo viacerých miestach, musia si vybrať jedno z nich, kde sa chcú po dobu troch týždňov zdržiavať. To platí napríklad aj pre partnerov, ktorí žijú na dvoch miestach a len občas spolu.

Pre rozvedených rodičov, ktorí majú deti v striedavej starostlivosti a pravidelne si ich odovzdávajú, platí výnimka zo zákazu pohybu na zabezpečenie starostlivosti o deti. Odporučené je mať so sebou rozhodnutie príslušného orgánu o striedavej starostlivosti.

Návštevu rodičov za účelom obstarania životných potrieb, (nákupy, lekár a pod.) je možné preukázať čestným vyhlásením.

Ak chce niekto dať deti na stráženie prarodičom, ktorí bývajú v inom okrese, je to možné, ale malo by sa jednať o pobyt detí po celú dobu trvania tohto opatrenia. Kontakt detí a starých rodičov (riziková skupina) sa neodporúča.

Pobyt v prírode je možný len na území vlastnej obce. Nie je teda možné uskutočniť výlet v rámci celého okresu.

teraz.sk